Søkeresultat for stikkord "Jod" (9 treff)

Artikler

  • Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene r…

Nyheter

  • Vi anbefaler alle under 40 år, gravide, ammende eller de med hjemmeboende barn å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Du kan kjøpe tablettene reseptfritt i apotek.

  • Bruk av jodtabletter ved atomhendelser har som formål å begrense opptak av radioaktivt jod i menneskers skjoldbruskkjertel ved utslipp av radioaktivt jod til luft. Rapportens hovedkonklusjon er at tiltaket er relevant for norsk atomberedskap og bør r…

  • De lave nivåene av jod-131 som ble målt i løpet av januar over Nord-Norge kommer trolig fra ungarsk industri, ifølge den ungarske strålevernsmyndigheten. Nivåene var svært lave og representerte ingen fare for mennesker eller miljø i Norge eller i Ung…

  • Det foreligger nå nye analyseresultater fra Statens stråleverns luftovervåkningsprogram.

  • Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder torsdag 17. november at kilden til forurensningen av radioaktivt jod (I-131) som er målt over Europa den siste tiden, sannsynligvis er Institute of Isotopes Ltd. i Budapest, Ungarn. Institute of Isoto…

  • Oppdatering 16.06: Det anses ikke lenger nødvendig å anskaffe jodtabletter ved reiser til eller opphold i Japan.

  • Oppdatering 16.06.2011: Det anses ikke lenger nødvendig å anskaffe jodtabletter ved reiser til eller opphold i Japan.

Dokumenter