Søkeresultat for stikkord "Kjernekraftverk" (41 treff)

Artikler

 • Kjernekraftverk

  (21.09.2014)

  En alvorlig ulykke ved et kjernekraftverk kan gi akutte helseskader i nærområdene og langvarige konsekvenser i stor avstand fra kraftverket. Kjernekraftverk i Nordvest-Russland er den største risikoen for spredning av radioaktiv forurensning til…

 • Her finn du ei oversikt over dei mest vanlege reaktortypane.

Nyheter

 • I oktober i fjor gjennomførte en ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA en gjennomgang av sikkerheten ved de norske atomanleggene. Strålevernet har nå mottatt den endelige rapporten, og er allerede i gang med å følge opp anbefalin…

 • En norskledet delegasjon drar i dag til Rivne kjernekraftverk i Ukraina for å drøfte atomsikkerhet.

 • 8.-9. januar arrangerer den nordiske samarbeidsorganisasjonen NKS (Nordic Nuclear Safety Research) eit seminar om kjernekraftulukka i Fukushima. Målet er å sjå kva slags lærdomar vi kan få frå ulukka for å forbetre den nordiske krisehandteringa, kjer…

 • I forbindelse med avslutningen av det norsk-russiske prosjektet med å fjerne radioaktive kilder brukt som strømkilde til fyrlykter i den russiske delen av Østersjøen, har Statens strålevern vært på befaring på anlegg i Russland som behandler d…

 • Strålevernet arrangerer torsdag 8. november et møte mellom nordiske strålevern- og kjernesikkerhetsmyndigheter og representanter fra den russiske kjernekraftindustrien. Tema for møtet er nordisk støtte til å styrke sikkerheten ved Kola og Leningrad k…

 • En ulykke ved en av de gamle reaktorene på Leningrad kjernekraftverk i Russland vil med ugunstig værsituasjon kunne gi store konsekvenser for Norge. Nedfall vil kunne forurense matproduksjonen i flere regioner i lang tid fremover, og den totale samfu…

 • Svenske strålevernsmyndigheter melder at det er funnet sprengstoff på et kjøretøy på veg inn til Ringhals kjernekraftverk, men sprengstoffet ble oppdaget før det kom inn på selve anlegget. Les mer hos Strålsäkerhetsmyndighet…

 • Romania og Norge har inngått den største samarbeidsavtalen noensinne. Gjennom en ny runde med EØS-midler er det satt av rundt 2,3 milliarder kroner til Romania. Støtten er fordelt på til sammen 23 programmer. Statens strålevern er samarbeidspa…

 • Fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke 9,0 på Richters skala. Jordskjelvet ble etterfulgt av en voldsom tsunami. I alt fire japanske kjernekraftverk ble berørt av disse hendelsene. Verst gikk det utover anlegget Fukushima D…

 • Norge har siden 1993 deltatt i samarbeidsprosjekter med Russland for å bedre atomsikkerheten på Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Strålevernet besøkte de to kjernekraftverkene i 2011 og vurderte at prosjektene er gjennomført som planlagt …

 • Det russiske atomenergibyrået Rosatom har besøkt Norge for å orientere om Russlands planer for bygging av et nytt kjernekraftverk i Kaliningrad.

 • Sikkerheten på rumenske og bulgarske kjernekraftverk er styrket etter et samarbeidsprosjekt med Statens strålevern. Lokalt personell er blant annet blitt mer trent i beredskap

 • WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association), bestående av lederne for alle myndighetene i Europa med ansvar for tilsyn med kjernesikkerhet, møttes i Helsinki 22.-23. mars. Temaet for møtet var gjennomgang av ulykken ved kjernekraftanlegg…

 • I samarbeid med våre samarbeidspartnere i Bulgaria og Romania, og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er Statens strålevern medarrangør for en konferanse om internasjonal kjernekraftsikkerhet i Brasov, Romania. Konferansen oppsummerer resultat…

 • Strålevernet har utgitt en rapport der vi har vurdert effekten av de norskfinansierte prosjektene som ble gjennomført ved Kola og Leningrad kjernekraftverk i perioden 2005-2009.

Dokumenter