Søkeresultat for stikkord "KVIST" (32 treff)

Nyheter

  • 18.–19. september arrangeres Norsk stråleterapimøte på Thon Hotell Opera i Oslo. Møtet er tverrfaglig og beregnet for alle yrkesgrupper som er involvert i stråleterapi av kreftpasienter.

  • Strålevernet har gjort en gjennomgang av eget arbeid rettet mot medisinsk strålebruk i diagnostikk og terapi, og vurdert fremtidige satsningsområder. Bakgrunnen er endret nasjonalt regelverk, nye internasjonale føringer, reorganisert helsevesen og fo…

Dokumenter