Søkeresultat for stikkord "Laboratoriene" (34 treff)

Artikler

 • Nordområdeseksjonens laboratorier består av en rekke avanserte instrumenter som måler radioaktivitet i prøver med alfa-, beta- og gammaemitterende nuklider.

 • Beredskapslaboratoriet ved Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har som oppgåve å sørgje for at det finst instrumentering, kompetanse og prosedyrar for å bestemme strålingsnivå, aktivitet og andre typar av oppgåver som er nødv…

 • Meterkonvensjonen

  (06.11.2013)

  Meterkonvensjonen er en internasjonal traktat som Norge kom med i ved starten i 1875. Her binder Norge og de 56 andre signatarene seg til å benytte det metriske SI-systemet.

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets SSDL kalibrerer dosimetre på oppdrag fra sykehus og andre strålebrukere. Den vesentligste brukergruppen finnes ved stråleterapienhetene, men foretak med røntgendiagnostikk utgjør etter hvert en stor …

 • Forklaring av noen ord og begreper innen dosimetri.

 • Ord og uttrykk for strålefysikk i stråleterapi

 • Miljølaboratoriet

  (09.10.2013)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) sine miljølaboratorium har gode lokale med eigna instrumentering for å utføre målingar av ei rekkje forskjellige typar radioaktive stoff.

 • Dosimetrilaboratoriet på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal dekke vårt nasjonale dosimetri behov innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstjenester og er det eneste i sitt slag i Norge. Vi tar ogs…

 • Optisk laboratorium dekker måling av UV-stråling, synlig lys og deler av infrarøde området, dvs. bølgelengdeområdet 250 – 1000nm. Laboratoriet har 3 hovedfunksjoner:

 • Radonlaboratoriet

  (26.09.2013)

  Radonlaboratoriet utfører radonmålinger for å innhente data slik at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan være en sentral rådgivende fagmyndighet. Laboratoriet har nylig utført radonkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og i nye bol…

Nyheter

 • I 2000 ble Strålevernets laboratorium for måling av radioaktivitet på Svanhovd akkreditert for en rekke radionuklider som det første i Norge. Dette har gitt kvalitetssikrede analyser relatert til våre nasjonale overvåkingsprogrammer, og til analyser …

 • 25. august arrangerte nordområdeseksjonen på Strålevernet et seminar i Tromsø sammen med Veterinærinstituttet i Harstad, Mattilsynet sentralt og regionalt og Fylkesmannen i Troms.

 • Strålevernet har fått fornyet akkrediteringen av vårt laboratorium for måling av radioaktivitet i ulike typer prøver.

Skjemaer

Dokumenter