Søkeresultat for stikkord "Laser og lys" (58 treff)

Artikler

 • Skader fra laser

  (02.11.2017)

  De alvorligste skadene man kan få av laserbestråling, er arrdannelse på netthinnen som kan gi helt eller delvis synstap.

 • I denne brosjyren finner du mer informasjon om laserklasser og hvilke krav som stilles.

 • Laserpekere

  (14.04.2015)

  Lyset fra en sterk laser er ekstremt farlig for øyene. Skaden kan oppstå allerede før man rekker å blunke. Sterke laserpekere krever godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

 • Optisk stråling kan være skadelig ved for høy eksponering. Optisk stråling er en samlebetegnelse på synlig lys, infrarød stråling og ultrafiolett stråling. Når vi får optisk stråling på oss, når den huden og øynene, men den trenger ikke inn til …

 • Bruk av lys, IR- og UV-stråling i medisinsk behandling og diagnostikk er nyttig på mange område. Dei mest vanlege behandlingsformene er ulike laserkirurgiske inngrep, kosmetisk bruk av sterke kjelder, UV-behandling av psoriasis og eksem, fotodynamisk…

 • Når lysstråling og UV-stråling treffer molekyler i kroppen, vil strålingen kunne starte kjemiske reaksjoner. Noen ganger kan disse kjemiske reaksjonene føre til at det dannes giftige produkter.

 • Virkningene av laserstråling vil være forskjellig avhengig av intensitet, bølgelengde og om laseren er pulset eller kontinuerlig.

 • Laserklasser

  (10.01.2014)

Nyheter

 • Det blå lyset fra mobilen er ikke farlig for øynene eller huden vår, og det har neppe skylden når vi ikke får sove på kvelden.

 • De nordiske strålevernmyndighetene fraråder i en felles uttalelse at laserstråler rettes direkte mot et konsertpublikum. Slike laserstråler kan innebære risiko for øyeskader. 

 • Nå kan tollvesenet ødelegge ulovlige laserpekere uten at politiet må involveres. Hensikten med den nye bestemmelsen er å få en mer effektiv håndtering av forbudet mot laserpekere.

 • Under en tilsynsrunde i Stavanger, Sandnes, Trondheim og Kristiansund fant Strålevernet 18 avvik hos 10 virksomheter som bruker laser og intens pulset lys (IPL) i kosmetisk behandling.

 • Nå er det forbudt å ha sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Har du en laserpeker liggende, skal du levere den til politiet innen 1. juli i år. Du kan få alvorlige øyeskader av strålene fra en laser.

 • Fra nyttår er det forbudt å importere, selge og bruke sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Annet nytt i år er at solarier ikke lenger trenger å være betjente.

 • Regjeringen forbyr import, salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Sterke laserpekere er et problem for lufttrafikken og kan føre til skade på øyne og hud.

 • Statens strålevern har anmeldt Kristiansand dyrepark for å ha brukt en ulovlig laserhanske i Kaptein Sabeltann-showet i sommer. Lasere av den typen som ble brukt, kan skade synet umiddelbart om den treffer øyet direkte. Regjeringen har foreslått å fo…

 • Stadig flere eier eller skaffer seg laserpekere. Laserpekere er lett tilgjengelige både på internett og ved salg i utlandet, gjerne på typiske turiststeder. Det er ikke alltid disse laserpekerne er lovlige eller trygge å bruke!

 • Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring om forslag om å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning. Formålet med en strengere godkjenningsordning er å forhindre skadelig og potensielt farlig bruk av laserpekere.

 • Stadig flere barn har håndholdt laser, en såkalt laserpeker. Lyset fra en sterk laser er ekstremt farlig for øyene. Skaden kan oppstå allerede før man rekker å blunke og flere norske barn har fått alvorlige og uopprettelige øyeskader. Myndighetene kr…

 • Etterspør helsepersonell og finn ut om laseren som brukes er av standardisert kvalitet dersom du skal fjerne en tatovering.

 • Strålevernet ønsker å innføre et tidsbegrenset laserpekeramnesti for ulovlige laserpekere.

 • Strålevernet har sendt ut skriv til landets skoler med informasjon om helsefarer forbundet med sterke laserpekere. Enkelte laserpekere har så sterkt lys at de kan skade barns øyne hvis de behandler dem uforsiktig.

 • Politiet i Rogaland har gitt et forelegg på 6000 kroner til en person som var i ulovlig besittelse av en sterk laserpeker. Sterke laserpeker kan verken brukes eller bæres uten godkjenning fra Statens strålevern. Årsaken er at pekerne utgjør en f…

 • Laser som rettes mot piloter og sjåfører er et økende problem. Men strålen kan også utgjøre en betydelig fare for dem som holder laserpekeren.

 • EU-kommisjonen bør forby kraftige laserpekere som brukes av allmennheten. EU bør i tillegg innføre restriksjoner på import av kraftige laserpekere. Dette er forslag som er lagt frem av finske, islandske, svenske og norske strålevernmyndigheter.

 • Luftfartstilsynet melder om en rekke farlige episoder hvor piloter blendes av laserpekere. Strålevernet ser med stor bekymring på utviklingen og har foreslått betydelig strengere restriksjoner i ny strålevernforskrift.

Farlige produkter

Skjemaer

Dokumenter