Søkeresultat for stikkord "Mammografi" (29 treff)

Artikler

 • Mammografi

  (03.04.2014)

  Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene, og brukes til å diagnostisere brystkreft. Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som kommer igjennom vevet avhenger av vevets sammensetning (musk…

 • I mammografi benyttes såkalt ioniserende stråling for å framstille røntgenbilder (mammogrammer) av brystene. Når bildene blir tatt vil noe av energien i strålingen bli absorbert i brystet, vi sier at brystet får en stråledose.

 • Den yrkesmessige bestrålingen forbundet med å arbeide som radiograf i mammografiprogrammet er svært liten. Dosegrenser for yrkeseksponerte utsatt for ioniserende stråling følger av forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Nyheter

 • Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du s…

 • Forsker Ingrid Helen Ryste Hauge i Statens strålevern forsvarer fredag den 14. mars sin doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Oslo med en avhandling om beregning av stråledoser og risikoestimater i det offentlige mammografi-screeningprogrammet. Et …

 • Strålevernet har gjort en gjennomgang av eget arbeid rettet mot medisinsk strålebruk i diagnostikk og terapi, og vurdert fremtidige satsningsområder. Bakgrunnen er endret nasjonalt regelverk, nye internasjonale føringer, reorganisert helsevesen og fo…

 • En studie fra Mammografiprogrammet viser at risikoen for å utvikle brystkreft som følge av stråledosen man utsettes for i programmet er svært lav.    

 • Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem nasjonal kreftstrategi som skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Kreftstrategien gir gode nasjonale målsetninger og delmål som forankrer flere av Strålev…

 • Strålevernet registrerer med interesse en ny studie utført ved Kreftregisteret som viser at det norske Mammografiprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 prosent blant kvinner som møter til screening sammenlignet med de som ikke møter.

 • Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening.  I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at …

Dokumenter