Søkeresultat for stikkord "Medisinsk strålebruk" (13 treff)

Nyheter

  • Et nytt legemiddel ser ut til å øke overlevelsen ved kreft og at flere pasienter får tilbakegang av sykdommen, men det kan også ha alvorlige bivirkninger. Det viser en metodevurdering Folkehelseinstituttet har gjort sammen med Statens strålevern og S…

  • Det er et relativt høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi, viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

  • Strålevernet har fått gjennomført en brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer og et utvalg strålevernkontakter ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner.

  • Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

  • Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger …

  • Det klart største bidraget til den gjennomsnittlige stråledosen kommer fra den naturlige gassen radon i inneluft. Medisinske undersøkelser står for den største dosen fra menneskeskapte kilder.

Dokumenter