Søkeresultat for stikkord "Mennesker" (16 treff)

Artikler

  • Reindriftsutøvarar er særleg sårbare for radioaktiv forureining fordi dei et mykje reinsdyrkjøt, som kan innehalde høge nivå i forureina område. For å følgje utviklinga og vurdere effektiviteten av ulike tiltak måler norske strålevernsmyndigheiter ra…

Dokumenter