Søkeresultat for stikkord "Miljølaboratoriet" (2 treff)

Artikler

  • Miljølaboratoriet

    (09.10.2013)

    Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) sine miljølaboratorium har gode lokale med eigna instrumentering for å utføre målingar av ei rekkje forskjellige typar radioaktive stoff.

Nyheter

  • 25. august arrangerte nordområdeseksjonen på Strålevernet et seminar i Tromsø sammen med Veterinærinstituttet i Harstad, Mattilsynet sentralt og regionalt og Fylkesmannen i Troms.