Søkeresultat for stikkord "Miljøovervåkning" (5 treff)

Nyheter

  • Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på bunnen av Barentshavet. Det viser de foreløpige resultatene fra et norsk-russisk forskningstokt som nå er avsluttet.

  • Statens strålevern har bidratt med å hente inn kunnskap til den nye forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak som ble lagt fram nylig.

Dokumenter

  • Denne rapporten beskriver alle presentasjoner og diskusjoner fra en workshop, som også resulterte i å identifisere videre forskning og samarbeidsbehov. Workshopen ble arrangert av Statens Strålevern, med offisiell støtte fra IAEA, NEA og ICRP . Målet med seminaret var å dele erfaringer om praktisk regulering av et bredt spekter av atomarv, fra første anerkjennelse gjennom til full oppløsning.

  • This report describes the presentations and discussions from the workshop, which also resulted in the identification of further research and cooperation needs. NRPA has substantial bi-lateral cooperation experience with the Russian Federation, central Asian countries and Ukraine with special focus on radiation and nuclear legacy problems. The objective of the last workshop was to promote the sharing of experience on practical regulation of a wide range of nuclear and radiation legacies.

  • In the summer of 2014, a joint Norwegian-Russian expedition will visit the site in the Barents Sea where the Russian nuclear submarine K-159 sank in 2003. K-159 represents a potential large source of radioactive contamination to the Arctic marine environment. The purpose of the expedition is to obtain new, up-to-date information about the level of radioactive contamination in the marine environment in the immediate vicinity of K-159 and in adjacent areas of the Barents Sea.