Søkeresultat for stikkord "Mobil og trådløst" (28 treff)

Artikler

 • Myndighetene vil følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som testes ut i Norge og som trolig tas i full bruk etter 2020. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig utfra den kunnskapen vi sitter på i dag.

 • Trådløse nettverk finnes nesten overalt i våre omgivelser - hjemme, på kontoret, på skolen, i byer og tettsteder. Nettverket gjør at vi kan kommunisere med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi, det gjøres det ved hjelp av radiosignaler.

 • Basestasjoner

  (17.02.2014)

  Samfunnets behov for trådløs kommunikasjon er økende. Det er da nødvendig å sette opp basestasjoner slik at ulike kommunikasjonssystemer får best mulig dekning. Enkelte har uttrykt bekymring for helseeffekter ved eksponering fra basestasjoner.

 • Hva er SAR?

  (23.01.2014)

  Mobiltelefonen sender ut radiofrekvente signaler. Noe av denne felt-energien absorberes i kroppen når telefonen holdes nær kroppen. Dette kan føre til oppvarming av kroppens vev.

 • Mobiltelefoner

  (23.01.2014)

  Mobiltelefoner er blitt ett av våre vanligste og viktigste kommunikasjonsmidler. Forskning knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Den viser at det ikke er farlig for helsa å bruke mobiltelefon.

Nyheter

Dokumenter