Søkeresultat for stikkord "Mobiltelefoner" (12 treff)

Nyheter

  • Den totale strålingen gikk ned ved innføring av ny mobilteknologi i februar 2014, viser en fersk målerapport.

  • Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Det er konklusjonen fra strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene.

  • Blir du varm på øyret når du bruker mobilen, kjem det ikkje av stråling, men av varme frå batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og anna kan du lese meir om i ei ny brosjyre om stråling frå elektronisk kommunikasjon.

  • Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet sender i disse dager ut brev til landets kommuner. I brevet understrekes det at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at mobiltelefoner og annet sendeutstyr som overholder gre…

  • Det er ikke vitenskapelig grunnlag for at svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader, er konklusjonen til ekspertgruppen som torsdag la fram sin rapport om eksponering for svake elektromagnetiske felt. – Ek…

  • Verdens helseorganisasjons (WHO) store studie om risikoen for å utvikle hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, er nå publisert. Norge er ett av 13 land som står bak den såkalte Interphonestudien. Studien viser ingen økt risiko ved 10 års mobilbruk. D…

Dokumenter