Søkeresultat for stikkord "MR" (4 treff)

Nyheter

Dokumenter

  • Stråledosen til øyelinsen for kardiologer og radiologer som utfører intervensjonsprosedyrer kan overskride 20 mSv i året. Ny viten indikerer også at stråleindusert katarakt kan utvikles ved lavere doser enn tidligere antatt. Derfor er det viktig med et økt fokus på arbeidsmetoder og bruk av personlig verneutstyr, spesielt ved kardiologisk og radiologisk intervensjon. En studie av typiske nivåer for øyelinsedoser har blitt gjennomført i fire helseforetak.

  • Dose Areal Produkt (DAP) er en dosimetrisk størrelse som direkte kan knyttes til pasientdoser innen røntgen. Størrelsen brukes til å monitorere pasientdoser og etablere representative doser. For at den estimerte dosen skal være riktig er det viktig at den avleste DAP-verdien er kalibrert.