Søkeresultat for stikkord "Novembermøte" (13 treff)

Artikler

 • Novembermøtet 2018 ble avholdt 20. november ved Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Tema for årets møte var klinisk revisjon og ikke-ioniserende strålebruk i sykehus.

 • Novembermøtet 2017 blir avholdt 21. november ved Hotell Park Inn på Gardermoen, i gangavstand fra flyplassen. Tema for årets møte er nye/endrede krav i strålevernforskriften og informasjon til pasienter etter nukleærmedisinsk undersøkelse.

 • Novembermøtet 2016 ble avholdt 28. november i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

 • Novembermøtet 2015 ble avholdt 9. november på Radisson Blu hotell på Gardermoen. Dagen var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer i medisinske virksomheter som bruker stråling. Statens strålevern samt flere helseforetak og private virksomheter h…

 • Årets novembermøte ble avholdt 18. november på Radisson Blu hotell på Gardermoen. Dagen var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer i medisinske virksomheter som bruker stråling. Statens strålevern samt flere helseforetak og private virksom…

 • Årets møte fant sted 4.–5. november på Radisson Blu hotel på Gardermoen. 4. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere. 5. november var rettet mot strålevernkoordinatorer i helseforetak og andre medisinske virksomheter med st…

 • Årets novembermøte fant sted 12.–13. november på Radisson Blu Hotel på Gardermoen. 12. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere, mens 13. november var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer ved helseforetak eller røntgeni…

 • Årets møte hadde fokus på beredskap og medisinsk beredskap, blant annet i forhold til sikring av kilder i tilfelle en mulig terrorsituasjon. Novembermøtet er en møtearena og et diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernsansvarlige ve…

 • Novembermøtet

  (11.04.2011)

  Novembermøtet er et årlig møte i regi av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er et årlig dialogmøte mellom DSA og strålevernkoordinatorer i virksomheter med medisinsk strålebruk. På denne dagen presenteres bl.a. nytt fra DSA, noen…

 • Novembermøte 2009 – møtearena og diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernansvarlige ved helseforetak og private røntgeninstitutter rundt strålevern og forvaltningsmessige spørsmål.

 • Orienterings- og diskusjonsmøte for sentrale strålevernsansvarlige 17.-18 november 2008, Gardermoen

Nyheter