Søkeresultat for stikkord "Planter, sopp og lav" (9 treff)

Artikler

  • Tsjernobyl-ulykka førte til at lav fekk mykje radioaktiv forureining direkte frå nedfallet. No er det forureina lavet i stor grad beita ned. Sopp i forureina område inneheld generelt meir radioaktivitet enn plantar. Dette aukar nivåa i dyr som et sop…

Nyheter

  • Det radioaktive nedfallet i Norge etter eksplosjonen i kjernekraftverket i Tsjernobyl i 1986 skaper fortsatt problemer i noen beiteområder her i landet. Nye sommermålinger viser økende radioaktivitet i enkelte besetninger av sau og geit fra Oppland o…

Dokumenter