Søkeresultat for stikkord "Radioaktive avleiringer" (2 treff)

Artikler

  • Ved produksjon av olje og gass, følger det med formasjonsvann fra reservoaret. Dette vannet inneholder små mengder naturlig forekommende radioaktive stoffer og kan, blant annet som følge av endringer i trykk og temperaturforhold, føre til at det dann…

Dokumenter