Søkeresultat for stikkord "Radioaktivitet i marint miljø" (60 treff)

Artikler

  • Nivåa av radioaktiv forureining i fisk og skaldyr blir overvaka for å sikre at sjømaten er trygg for norske forbrukarar og forbrukarar i andre land som importerer han.

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) koordinerer årlige målinger av mange radioaktive stoffer i sjøvann og sedimenter langs norskekysten og i nære havområder. Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norske farvann, men nivåene…

  • Tang brukes som en indikator for hvor mye radioaktiv forurensning som finnes i norske farvann. Konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i tang langs norskekysten viser en nedadgående trend.

Nyheter

Dokumenter