Søkeresultat for stikkord "Radioaktivt avfall" (85 treff)

Artikler

  • Produsert vatn

    (15.02.2015)

    Ved produksjon av olje og gass følgjer det med formasjonsvatn frå reservoaret. Vatnet blir kalla produsert vatn og inneheld små mengder naturleg eksisterande radioaktive stoff som har leke ut frå berggrunnen.

  • Radioaktive kjelder blir nytta i fleire samanhengar i samband med petroleumsverksemd. Når desse kjeldene ikkje lenger skal brukast, blir dei sleppte ut i sjøen eller behandla som avfall.

  • Ved produksjon av olje og gass, følger det med formasjonsvann fra reservoaret. Dette vannet inneholder små mengder naturlig forekommende radioaktive stoffer og kan, blant annet som følge av endringer i trykk og temperaturforhold, føre til at det dann…

Nyheter

Høringer og tillatelser

Skjemaer

Dokumenter