Søkeresultat for stikkord "Radiofrekvente felt" (2 treff)

Nyheter

  • I 2010 har Strålevernet sammen med Post- og teletilsynet gjennomført et prosjekt hvor det er målt radiofrekvente felt fra ulike telekommunikasjons­systemer i boliger, barnehager, skoler, kontormiljøer og bymiljøer.

Dokumenter

  • I 2010 har Strålevernet sammen med Post- og teletilsynet gjennomført et prosjekt hvor det er målt radiofrekvente felt fra ulike telekommunikasjons¬systemer i boliger, barnehager, skoler, kontormiljøer og bymiljøer. Ved nær 99 prosent av målepunktene ble det funnet verdier under en tusendel av grenseverdiene. Ingen verdier var i nærheten av grenseverdiene.