Søkeresultat for stikkord "Radiologi" (57 treff)

Nyheter

 • Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

 • Tirsdag 8. november starter strålevernmyndighetene i Norge og 17 andre europeiske land en aksjon for å få ned tallet på unødvendige røntgen- og CT-undersøkelser i helsevesenet.

 • Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger …

 • Strålevernet har publisert en rapport som presenterer representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009.

 • Det er for lite undervisning om strålevern på legestudiet og i spesialistutdanningene. Det viser en kartlegging Statens strålevern har gjort blant 49 studieprogram for 14 helseprofesjoner.

 • Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur  har blitt revidert og oppdatert, blant annet i forhold til revidert strålevernforskrift 1.1.2011. I tillegg har det blitt gjort en del omstrukturering samt hyperlinking av alle åpne refer…

 • CT-produsentane i den europeiske bransjeforeininga COCIR og leiarane av dei europeiske strålevernmyndigheitene (HERCA) samarbeider om å redusere stråledosane i CT-apparatur.

 • Strålevernet har gitt ut en StrålevernRapport om strålebruk i Norge - nyttig bruk og godt strålevern for samfunn, menneske og miljø.

 • I to veker skal seksjonssjef Eva Friberg vere ein del av eit IAEA-ekspertteam som skal evaluere strålevern og atomtryggleik i Bulgaria. Friberg skal sjå spesielt på medisinsk strålebruk.

 • Lave stråledoser er ikke tilstrekkelig for dispensasjon fra krav om henvisning til radiologiske undersøkelser.

 • Novembermøtet er Statens stråleverns årlige møtearena for diagnostikkfysikere og strålevernkoordinatorer i helseforetak eller røntgeninstitutter. Temaene for møtet i år vil blant annet være risiko knyttet til CT av barn og avvikshåndtering innen medi…

 • Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening.  I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at …

 • 7-10 juni er Statens strålevern arrangør for en internasjonal workshop om strålevern ved medisinsk strålebruk. I helsevesenet er det en omfattende bruk av stråling der målet er et best mulig medisinsk resultat og samtidig bruke strålekildene slik at …

 • Ultralyd betraktes generelt som risikofri diagnostisk metode. Det har ført til en etterspørsel etter souvenirbilder av foster. Anvendelsen har ikke noe medisinsk formål. Strålevernet fraråder bruk av ultralyd for avbildning av fostre som ikke er medi…

 • StrålevernInfo 8:2010 – Krav for bruk av Cone Beam CT ved odontologiske virksomheter

Skjemaer

Dokumenter