Søkeresultat for stikkord "Radiologi" (84 treff)

Artikler

 • Novembermøtet 2018 ble avholdt 20. november ved Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Tema for årets møte var klinisk revisjon og ikke-ioniserende strålebruk i sykehus.

 • Hva er CT?

  (14.09.2018)

  CT står for computed tomography (dataassistert snittfotografering) og er et viktig diagnostisk hjelpemiddel innen medisin. En CT undersøkelse fremstiller tynne tverrsnittbilder av kroppen ved bruk av røntgenstråler.

 • Novembermøtet 2017 blir avholdt 21. november ved Hotell Park Inn på Gardermoen, i gangavstand fra flyplassen. Tema for årets møte er nye/endrede krav i strålevernforskriften og informasjon til pasienter etter nukleærmedisinsk undersøkelse.

 • Nasjonalt system for innføring av nye metoder ble etablert for å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som er trygge og som har dokumentert effekt. Det skal også sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effe…

 • Helserisikoen ved stråling i helsevesenet er generelt liten, og nytten ved undersøkingane vil i dei aller fleste tilfella overstige ulempa.

 • Novembermøtet 2016 ble avholdt 28. november i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

 • Novembermøtet 2015 ble avholdt 9. november på Radisson Blu hotell på Gardermoen. Dagen var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer i medisinske virksomheter som bruker stråling. Statens strålevern samt flere helseforetak og private virksomheter h…

 • Årets novembermøte ble avholdt 18. november på Radisson Blu hotell på Gardermoen. Dagen var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer i medisinske virksomheter som bruker stråling. Statens strålevern samt flere helseforetak og private virksom…

 • Mammografi

  (03.04.2014)

  Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene, og brukes til å diagnostisere brystkreft. Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som kommer igjennom vevet avhenger av vevets sammensetning (musk…

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) arbeider for et effektivt strålevern for både pasienter, pårørende, befolkningen og arbeidstakere.

 • Konvensjonell røntgen er den tradisjonelle metoden for å ta røntgenbilder. Vanlige røntgenundersøkelser er billedtaking av lunger/hjerte, ulike skjelettbilder, urinveisundersøkelser mm.

 • I mammografi benyttes såkalt ioniserende stråling for å framstille røntgenbilder (mammogrammer) av brystene. Når bildene blir tatt vil noe av energien i strålingen bli absorbert i brystet, vi sier at brystet får en stråledose.

 • Den yrkesmessige bestrålingen forbundet med å arbeide som radiograf i mammografiprogrammet er svært liten. Dosegrenser for yrkeseksponerte utsatt for ioniserende stråling følger av forskrift om strålevern og bruk av stråling.

 • Masseundersøkelser eller screening eller er undersøkelser av en større gruppe symptomfrie mennesker. Screeningtester skiller personer som trolig har den aktuelle sykdommen fra dem som trolig ikke har den.

 • MR

  (06.01.2014)

  MR (Magnetisk resonans) benyttes i medisinsk bildediagnostikk for å lage snittbilder av menneskekroppen på samme måte som CT (computertomografi) bruker røntgenstråling. Siden man ved MR benytter en helt annen teknologi enn CT, vil informasjonen man k…

 • Angiografi er en kontrastundersøkelse av blodkar eller organer som er blodforsynt. Et større blodkar blir punktert, og et kateter blir ført inn i pulsåren i armen eventuelt i lysken.

 • Årets møte fant sted 4.–5. november på Radisson Blu hotel på Gardermoen. 4. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere. 5. november var rettet mot strålevernkoordinatorer i helseforetak og andre medisinske virksomheter med st…

 • Årets novembermøte fant sted 12.–13. november på Radisson Blu Hotel på Gardermoen. 12. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere, mens 13. november var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer ved helseforetak eller røntgeni…

 • Årets møte hadde fokus på beredskap og medisinsk beredskap, blant annet i forhold til sikring av kilder i tilfelle en mulig terrorsituasjon. Novembermøtet er en møtearena og et diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernsansvarlige ve…

 • Novembermøtet

  (11.04.2011)

  Novembermøtet er et årlig møte i regi av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er et årlig dialogmøte mellom DSA og strålevernkoordinatorer i virksomheter med medisinsk strålebruk. På denne dagen presenteres bl.a. nytt fra DSA, noen…

 • Novembermøte 2009 – møtearena og diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernansvarlige ved helseforetak og private røntgeninstitutter rundt strålevern og forvaltningsmessige spørsmål.

 • Orienterings- og diskusjonsmøte for sentrale strålevernsansvarlige 17.-18 november 2008, Gardermoen

Nyheter

 • Gravide pasienter kan være engstelige for å gjennomføre røntgen- og CT-undersøkelser i frykt for å skade fosteret, men slike undersøkelser er normalt forbundet med liten risiko.

 • Tirsdag 8. november starter strålevernmyndighetene i Norge og 17 andre europeiske land en aksjon for å få ned tallet på unødvendige røntgen- og CT-undersøkelser i helsevesenet.

 • Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger …

 • Strålevernet har publisert en rapport som presenterer representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009.

 • Det er for lite undervisning om strålevern på legestudiet og i spesialistutdanningene. Det viser en kartlegging Statens strålevern har gjort blant 49 studieprogram for 14 helseprofesjoner.

 • Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur  har blitt revidert og oppdatert, blant annet i forhold til revidert strålevernforskrift 1.1.2011. I tillegg har det blitt gjort en del omstrukturering samt hyperlinking av alle åpne refer…

 • CT-produsentane i den europeiske bransjeforeininga COCIR og leiarane av dei europeiske strålevernmyndigheitene (HERCA) samarbeider om å redusere stråledosane i CT-apparatur.

 • Strålevernet har gitt ut en StrålevernRapport om strålebruk i Norge - nyttig bruk og godt strålevern for samfunn, menneske og miljø.

 • I to veker skal seksjonssjef Eva Friberg vere ein del av eit IAEA-ekspertteam som skal evaluere strålevern og atomtryggleik i Bulgaria. Friberg skal sjå spesielt på medisinsk strålebruk.

 • Lave stråledoser er ikke tilstrekkelig for dispensasjon fra krav om henvisning til radiologiske undersøkelser.

 • Novembermøtet er Statens stråleverns årlige møtearena for diagnostikkfysikere og strålevernkoordinatorer i helseforetak eller røntgeninstitutter. Temaene for møtet i år vil blant annet være risiko knyttet til CT av barn og avvikshåndtering innen medi…

 • Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening.  I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at …

 • 7-10 juni er Statens strålevern arrangør for en internasjonal workshop om strålevern ved medisinsk strålebruk. I helsevesenet er det en omfattende bruk av stråling der målet er et best mulig medisinsk resultat og samtidig bruke strålekildene slik at …

 • Ultralyd betraktes generelt som risikofri diagnostisk metode. Det har ført til en etterspørsel etter souvenirbilder av foster. Anvendelsen har ikke noe medisinsk formål. Strålevernet fraråder bruk av ultralyd for avbildning av fostre som ikke er medi…

 • StrålevernInfo 8:2010 – Krav for bruk av Cone Beam CT ved odontologiske virksomheter

Skjemaer

Dokumenter