Søkeresultat for stikkord "Radonlaboratoriet" (10 treff)

Artikler

  • Radonlaboratoriet

    (26.09.2013)

    Radonlaboratoriet utfører radonmålinger for å innhente data slik at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan være en sentral rådgivende fagmyndighet. Laboratoriet har nylig utført radonkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og i nye bol…

Dokumenter