Søkeresultat for stikkord "Sellafield" (14 treff)

Nyheter

  • Strålevernet ble i formiddag kjent med at det var målt forhøyede verdier på en målestasjon inne på Sellafieldanlegget. Sellafield bekrefter nå at det skyldes naturlig forekommende radon og ikke utslipp fra anlegget.

  • Strålevernet er kjent med at det er registrert noe forhøyde verdier på en av Sellafieldanleggets målestasjoner.  Strålevernet er i kontakt med britiske og irske myndigheter for å få oppdatert informasjon.

Dokumenter