Søkeresultat for stikkord "Sol og UV" (50 treff)

Artikler

 • Vet man hvilken hudtype man har er det enklere å finne riktig solbeskyttelse og dermed kunne nyte solen uten å brenne seg.

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ansvaret for å måle UV i Norge, og administrerer målestasjoner for UV på ulike steder i landet. Hensikten med målingene er å vurdere helse- og miljømessige konsekvenser av UV-klimaet og…

 • UV-målenettverket

  (23.01.2014)

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) administrerer et målenettverk for overvåking av naturlig ultrafiolett (UV) stråling i Norge. Det inngår i alt 9 målestasjoner i nettverket – fra Grimstad i sør til Ny-Ålesund i nord.

 • Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola, men det finnes også kunstige UV-kilder som solarium.

 • Bruken av kunstige UV-kjelder er i dag vanleg i både industri og samfunn. Dei fleste kjeldene er laga for å sende ut UV-stråling, medan ved nokre kjelder (til dømes i sveiseapparat) oppstår UV-strålinga som ein uønskt tilleggseffekt.

 • Sol, UV og helse

  (30.10.2013)

  Solen har betydning for menneskets helse – både positiv og negativ. Solen er den viktigste kilden til UV-stråling, men det kan også oppstå stråling fra kunstige kilder, som for eksempel solarier og UV-kilder i industrien eller i medisinsk behan…

 • Solbeskyttelse er viktig! Normal norsk hud er lys og er helt avhengig av beskyttelse for å unngå skader når solen er sterk.

Nyheter

 • En nasjonal strategi for å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge er nå klar. Den skal styrke det forebyggende arbeidet mot hudkreft som gjøres av helsemyndigheter, helsetjenesten og kommunene. 

 • En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudkreft i Norge. Målet er 25 prosent reduksjon i veksten av hudkreft i Norge innen 2040. Strategien skal også bidra til å …

 • Vi blir oftere solbrent når vi gjør andre ting enn å sole oss, viser nye tall. Husk å beskytte deg mot sola selv om du ikke er ute for å sole deg.

 • En arbeidsgruppe har laget et forslag til nasjonal Hudkreftstrategi hvor de foreslår å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040.

 • Påsken er tidlig i år, men de store snømengdene i landet gjør likevel at påskesola kan gjøre oss snøblinde eller solbrent. Husk å beskytte både huden og øynene mot sola.

 • Over halvparten av solstudioene har ikke god nok alderskontroll og bryter dermed regelverket, viser de foreløpige tallene fra en landsomfattende tilsynsaksjon.

 • Fra St. Hans og noen uker framover kommer sola til å være på sitt sterkeste. Norge er i verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. Ny huskeregel skal hjelpe oss å oppdage farlige hudforandringer tidligere.

 • Nordiske strålevernmyndigheter råder kommuner og byplanleggere til å utvikle gode skyggesteder for barn og unge. Bakgrunnen for uttalelsen er at stadig flere mennesker i Norden får hudkreft.    

 • Uten beskyttelse kan påskesola i år bli ekstra tøff for vinterblek hud.

 • Norske og europeiske eksperter har vært samlet i Bergen for å jobbe sammen om forebygging av hudkreft.   

 • Tidlig påske betyr mindre intense solstråler. Likevel gjør tynnere ozonlag at påskesola kan bli opptil 20 prosent sterkere enn normalt for årstiden. Skal du til fjells bør du derfor beskytte både huden og øynene.

 • Å ta litt solarium før sydenferien gjør deg kanskje litt brun, men huden har ikke fått beskyttelsen den trenger.

 • Aurora og Tonje på Bjerke videregående i Oslo er to glade vinnere av mobilfilm-konkurransen Huden glemmer ikke.

 • En Sydentur nå er for mange starten på solsesongen etter den dårlige forsommeren. Det kan bli tøft for vårblek hud. Ta pauser fra sola – da tar du vare på både hud og helse. 

 • Skal du til fjells eller sydover på solferie i påsken, er oppfordringen å ta hensyn til at sola kan være sterk. I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet i starten av juni.

 • Regjeringen har bestemt at solarier ikke må være betjente.  Fra 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år.

 • Høsten er gjerne solarietid for noen av oss. Men solarium kan gi hudkreft.  Ferske tall viser at langt færre enn før går i solstudio.

 • Med strålende sol og litt tynt ozonlag, blir UV-strålingen i pinsen enda sterkere enn normalt i hele Norge. Men mange glemmer å beskytte seg.

 • Ungdomsfilm om hudkreft vant filmkonkurranse. – Filmen har en sterk start som fanger alvoret og berører oss videre med en fin, litt sår stemning. Det var juryens dom over vinnervideoen som vant filmkonkurransen «Huden glemmer ikke»…

 • Norge er blant de land i verden som har mest føflekkreft. Kreftforeningen og Statens strålevern inviterer nå unge mellom 13 og 16 år til å delta i en mobilfilmkonkurranse hvor de oppfordrer folk til ikke å sole seg for mye. 

 • Etter en lang, mørk vinter ser de fleste nå frem til lange fridager i etterlengtet sol. Påsken er for mange starten på solsesongen, det kan bli tøft for vinterblek hud. 

 • Det er nyleg gitt ut to internasjonale rapportar om klimastatus for kloden i 2012. Strålevernet er medforfattar på kapitla om UV-stråling i Arktis, der vi har levert UV-data frå nesten halvparten av målestadane.

 • Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige har utviklet appen "Min soltid" som skal gjøre det enklere for deg å nyte solen uten å bli brent. Solappen hjelper deg å beregne soltid og gir deg fakta om blant annet sol og D-vitamin, UV-stråling og UV-indeks.

 • Unge mellom 18 og 30 år må bli flinkere til å beskytte seg i sola , mener Kreftforeningen.

 • Partnerne i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) signerte i dag avtalen om forskningssamarbeid. 

 • Når den etterlengtede vårsola endelig kommer, bør vi være på vakt: Huden vår er ennå ikke herdet etter en lang vinter, og vi tåler mindre sol. 

 • Det er meldt sol og nysnø flere steder i fjellet i påsken.  Da er det viktig at du smører deg med solkrem  og beskytter øynene. Drar du til Syden i…

 • Opplever du ofte at du blir solbrent i ferien? Og at du gjerne skulle hatt mer informasjon om når og hvor det er behov for ekstra beskyttelse, uten samtidig å ta bort de positive sidene ved å være ute i sola? Vi har samlet fakta om ultrafiolett strål…

 • Påsken kommer tidlig i år, og sola forventes å bli relativt svak. Sørg likevel for å smøre huden din - og ikke bare langrennsskiene – før du legger ut på fjelltur. Drar du til Syden i påsken, må du være ekstra nøye med å beskytte vinterhuden.

Dokumenter

 • Rapporten presenterer den nasjonale UV- og hudkreftstrategien, med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge.

 • Statens strålevern utreder tiltak mot det økende antall hudkrefttilfeller i Norge og har bedt Oslo Economics om å belyse samfunnskostnadene forbundet med disse kreftformene. Formålet med oppdraget har vært å gi anslag for samfunnskostnadene i dag og hvordan disse kan tenkes å utvikle seg i årene fremover. Dette notatet er utarbeidet av Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen med Christoffer Bugge som prosjektleder. Arbeidet ble gjennomført våren 2018.

 • Strategien skal bidra til å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018.

 • Veilederen vise hvordan en del generelle krav i forskrift om strålevern og bruk av stråling kan oppfylles når UVC-kilder brukes til steriliseringsformål. Dette gjelder bl.a. krav til apparatur, bruk, kompetanse, internkontroll. REVIDERT DESEMBER 2017.

 • Rapporten sammenfatter kunnskap om hvilken UV-eksponering den norske befolkningen utsetter seg for, fra sola når de er hjemme og på sydenferier og fra bruk av solarium. Den peker på grupper som får høyere UV-doser enn gjennomsnittet og derfor også høyere risiko for å utvikle hudkreft og andre solskader. Det er også gitt eksempler på hvor mye eksponering vi kan spare ved ulike solbeskyttelsestiltak.

 • I sydligere strøk kan sola være mer enn dobbelt så intens som i Sør-Norge. Risikoen for solforbrenning og langtidsskader som hudkreft er høy i disse områdene, spesielt for de med lys hudtype. Norske skoler i utlandet har et ansvar for at elevene ikke utsettes for unødig mye sol. La barna ha gym morgen og ettermiddag, og skap skyggesteder i skolegården.

 • Vi trenger sol for å opprettholde en sunn kropp og god helse, men for mye er skadelig. Vi har samlet litt informasjon om sol og UV med tanke på å forebygge solskader.

 • Rapporten setter fokus på at altfor mange nordmenn pådrar seg helseskader fra overdreven soling hjemme og på sydenferier.

 • Målenettverket har gjennom snart 14 år gitt kunnskap om geografisk og tidsmessig variasjonsområde for naturlig UV-stråling. Målingene har vist høy kontinuitet og vitenskapelig kvalitet. Nettverket er basis for formidling av informasjon knyttet til forebygging av solskader og til evaluering av UV-varsler. Rapporten presenterer resultater og aktiviteter knyttet til UVmålinger, UV-varsling og publikumsinformasjon.

 • UV-indeks er eit mål på kor intens den ultrafiolette (UV) strålinga frå sola er. Den formidlast som eit tal som startar på null og går oppover. Dess høgare UV-indeks, dess sterkare stråling. Og dess høgare UV-indeks, dess kortare tid kan ein opphalde seg i sola utan å risikere skadar på hud og auge.

 • Rapporten presenterer oppbyggingen, driften og kvalitetskontrollen av et nasjonalt UV overvåkningsprogram, og viser endelige resultater for UV indeks og UV doser for perioden 1995/96 til 2001.

 • Results from a study on sun filters.