Søkeresultat for stikkord "Solarium" (108 treff)

Artikler

Nyheter

 • På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket.

 • Ikke bruk solarium. Bruk av solarium øker risikoen for hudkreft, og det er ingen sikker nedre grense for hvor mye UV-stråling man kan utsette seg for fra solarium. Dette sier de nordiske strålevernmyndighetene i en felles uttalelse.

 • Hele 71 prosent av de 460 solarievirksomhetene som ble undersøkt brøt regelverket, viser endelig rapport fra en nasjonal tilsynskampanje i 2017.

 • Årets påskesol kan bli ekstra tøff for den vinterbleke huden vår. Husk at sola er sterk enten du soler deg, jobber i hagen, er på fjellet, driver med båtpuss eller sitter på kafé.

 • En nasjonal strategi for å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge er nå klar. Den skal styrke det forebyggende arbeidet mot hudkreft som gjøres av helsemyndigheter, helsetjenesten og kommunene. 

 • Nå kan du ta Solarieprøven på engelsk. Kunnskapsprøven skal tas av alle som driver solarier eller veileder solariekundene.

 • Alle ansatte som er i kontakt med solariekundene må ha bestått solarieprøven, fastslår Helse- og omsorgsdepartementet. Det kan være ansatte på treningssenter, i svømmehaller eller hos frisører.

 • En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudkreft i Norge. Målet er 25 prosent reduksjon i veksten av hudkreft i Norge innen 2040. Strategien skal også bidra til å …

 • En arbeidsgruppe har laget et forslag til nasjonal Hudkreftstrategi hvor de foreslår å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040.

 • Som en følge av endret forvaltningspraksis er det ikke lenger krav om signatur/avkrysning for mottatt informasjonsbrosjyre for kunder som tar solarium for første gang og deretter årlig.

 • Over halvparten av solstudioene har ikke god nok alderskontroll og bryter dermed regelverket, viser de foreløpige tallene fra en landsomfattende tilsynsaksjon.

 • Ein oppdatert versjon av rettleiar til solstudioinnehavarar og dei som tilbyr soling i solarium er no tilgjengeleg.

 • Du blir kanskje litt brun av å ta solarium før du drar til Syden, men huden har ikke fått den beskyttelsen mot sola som den trenger.

 • Fra nyttår må du vise legitimasjon eller bruke Bank-ID og adgangsbrikke når du skal ta solarium.

 • Norske og europeiske eksperter har vært samlet i Bergen for å jobbe sammen om forebygging av hudkreft.   

 • I disse dager sender Strålevernet ut brev til alle landets kommuner med anmodning om å fjerne solarier fra kommunale bygg. Overdreven soling i solarium kan gi hudkreft.

 • Kravet om system for alderskontroll i solstudioer er utsatt til 1. januar 2017. Avgjørelse om utsettelse er bestemt i statsråd.

 • Kravet om alderskontroll ved solarier er utsatt til 1. januar 2017. Alderskontrollen skulle trådt i kraft 1. juli i år. Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge.

 • Å ta litt solarium før sydenferien gjør deg kanskje litt brun, men huden har ikke fått beskyttelsen den trenger.

 • Fra 1. januar 2016 må ansatte i  solstudio ta en kunnskapsprøve.

 • Forsker Lill Tove Nilsen i Strålevernet er valgt til president i Euroskin – en europeisk organisasjon som jobber med å forebygge hudkreft.

 • Solstudioer er forpliktet til å informere kundene sine om risikoene ved bruk av solarier.

 • I tråd med Strålevernets anbefaling vedtok regjeringen 9. oktober 2015 at ikrafttredelse av alderskontrollsystem for solarier skal utsettes til 1. juli 2016.

 • En Sydentur nå er for mange starten på solsesongen etter den dårlige forsommeren. Det kan bli tøft for vårblek hud. Ta pauser fra sola – da tar du vare på både hud og helse. 

 • Fra nyttår er det forbudt å importere, selge og bruke sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Annet nytt i år er at solarier ikke lenger trenger å være betjente.

 • Regjeringen har bestemt at solarier ikke må være betjente.  Fra 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år.

 • Høsten er gjerne solarietid for noen av oss. Men solarium kan gi hudkreft.  Ferske tall viser at langt færre enn før går i solstudio.

 • Solarier har frist til 1.september med å bytte rør i forbindelse med overgangen til en ny måte å angi tillatte rørtyper. 

 • Helse- og omsorgsdepartementet sendte mandag 7. juli 2014 på høring et forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier. Høringen kan du se på departementets nettsider .

 • Ungdomsfilm om hudkreft vant filmkonkurranse. – Filmen har en sterk start som fanger alvoret og berører oss videre med en fin, litt sår stemning. Det var juryens dom over vinnervideoen som vant filmkonkurransen «Huden glemmer ikke»…

 • Strålevernet var en del av tilsynsmyndighetenes storaksjon i forrige uke. Vi valgte i årets aksjon å fokusere på solarievirksomheter, og siden tilsynsansvaret for solarier er delegert til kommunene, oppfordret vi derfor kommunene om å delta.

 •   Denne uken kontrolleres opp mot 700 virksomheter innen hotell, servering og næringsmiddelindustri. Tilsynsmyndighetene skal sjekke om kravene til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt.

 • UV-stråling fra et solarium er mer intens enn fra norsk sommersol. Å ta solarium bidrar først og fremst til at du blir brun, og fordi mengden UVA-stråling er så stor gir det en ganske umiddelbar brunfarge. Det sørger i mindre grad for å herde h…

 • Ikrafttredelsen av betjeningskravet i strålevernforskriften utsettes i ett år slik at forslaget om å oppheve betjeningskravet kan høres og alternative løsninger for å håndheve 18-årsgrensen kan utredes.

 • Skal du jobbe i solstudio, må du fra nyttår ha tatt en obligatorisk solarieprøve.

 • Fra 1. januar 2014 skal alle solarier være betjent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet må ved tilsyn kunne legge fram bevis på at han eller hun har bestått en obligatorisk solarieprøve.

 • Strålevernet har mottatt forslag til ulike elektroniske løsninger som skal erstatte vanlig betjening i solstudioene. Ingen av forslagene tilfredsstiller det nye kravet om betjening og veiledning av solkundene.  

 • Statens strålevern har inngått avtale med leverandør om utvikling og drift av et sertifiseringsprogram som består av opplæring og prøve for solariebetjening. Opplæringen og prøven vil være klart til å tas i bruk fra oktober 2013.

 • Fra 1. januar 2014 må solariene ha betjening. Sjekk her hva de nye kravene innebærer for din virksomhet.

 • 8 av 10 solstudioer informerer om 18-årsgrense, viser tilsyn kommunene og Strålevernet har utført.

 • Strålevernet har anmeldt et solstudio i Trondheim for å tilby ungdom under 18 år å ta solarium. Fra1. juli i år ble det innført 18-års aldersgrense for solarium.

 • UV-strålingen i europeiske solarier var høyere enn tillatt i over halvparten av solsengene som ble målt. Det er ett av funnene som er gjort gjennom et stort fellesprosjekt som er gjennomført i 12 europeiske land. Norge deltok i undersøkelsen.

 • Søndag innføres 18 års-grense for bruk av solarium. Med det følger Norge etter Frankrike, England, Skottland og Island. - Vi håper at aldersgrensen vil føre til større bevissthet rundt helserisikoen ved bruk av solarium, og at færre barn og unge vil …

 • Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Lenke til veilederen .

 • Fra 1. juli innføres det 18-årsgrense for å ta solarium i Norge. I tiden frem til krav om betjente solarier (1. januar 2014) må solarievirksomhetene informere kundene om forbudet på en effektiv måte.

 • Strålevernet har kontrollert 410 norske solarier, blant annet for å sjekke styrken på UV-strålingen. I 77 prosent av tilfellene var nivået sterkere enn det regelverket tillater.

 • Regjeringen har vedtatt å innføre 18-års aldersgrense og krav om betjening i solstudio. Aldersgrensen trer i kraft fra 1. juli 2012, kravet om kompetent betjening trer i kraft fra 1. januar 2014.

 • Høringsfristen for forskriftsendringen om 18-års grense og betjeningskrav i solarier er nå avsluttet og høringssvarene er tilgjengelig på HOD sin nettside . Saken er under behandling i HOD.

 • Nesten all hudkreft kan forebygges ved å redusere overdreven UV-eksponering fra sol og solarium. Kreftrisikoen fra solarier bør begrenses ved å innføre 18-årsgrense og krav om bemanning. Dette er hovedkonklusjoner fra den internasjonale konferansen U…

 • Halvparten av norske solarier var sterkere enn tillatte grenseverdier, har stikkprøvekontroller vist. Tilsyn med solarier er et kommunalt ansvar, men mange kommuner har behov for opplæring i dette. I samarbeid med Kreftforeningen inviterer Statens st…

 • Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag som innebærer krav om betjening i solstudioer og 18-årsgrense for bruk av solarium. Les mer på HOD.dep.no

 • UV-stråling finnes naturlig i sol og kunstig i solarier. I solarier er UV-strålingen mye mer intens enn i norsk sommersol, noe som øker risikoen for forbrenninger og utvikling av hudkreft. På Miljøstatus.no kan du lese mer om UV-stråling.

 • Noreg deltek i det europeiske solarieprosjektet PROSAFE, der det vert utført samanliknande målingar av solarium i ei rekkje europeiske land. Denne veka er ein nederlandsk operatør i Noreg for å måle solarium saman med Strålevernet.

 • MegaSun Norge AS er anmeldt av Strålevernet for å ha holdt forbudte solarier av typen MegaSun 4000 Super åpne for publikum. Etter tilsyn ble solariene vedtatt umiddelbart stengt på grunn av høy risiko for solforbrenning og helseskade.

 • Halvparten av norske solarier er for sterke. Det ble avdekket i Strålevernets landsomfattende solariekontroll. Dette viser stort behov for solarietilsyn i kommunene. Nå arrangerer Kreftforeningen og Strålevernet nok et tilsynskurs, denne gangen i Tøn…

 • De nordiske strålevernmyndighetene vil begrense UV-stråling fra solarier samt den årlige UV- strålingsdosen til befolkningen.

Høringer og tillatelser

 • På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket. Forslaget inneholder en forenkling av kompetansekravet for betjente solarievirksomheter og en mindre teknisk justering av bestemmelsen om alder…

Farlige produkter

Dokumenter