Søkeresultat for stikkord "Sommerovervåking" (3 treff)

Nyheter

  • Etter flere år med relativt lite radioaktiv forurensning i dyr som har beitet ute gjennom sommeren, har nivåene økt i år. Økningen skyldes mye sopp i beiteområdene flere steder i landet. Dermed må flere dyr på nedfôring for å redusere in…

  • Sjølv om nokon få buskap viser litt høgare verdiar av radioaktivt cesium i mjølk i år, ligg dei fleste buskapane som vert overvaka på same eller lågare nivå samanlikna med 2009.

  • Resultatene av sommerens første målinger av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk foreligger nå. Resultatene så langt viser ingen store endringer i forhold til samme tidspunkt i fjor, men det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner med hen…