Søkeresultat for stikkord "Stråledoser" (15 treff)

Nyheter

  • Fra nyttår må alle sykehus som bruker stråling til diagnostikk eller behandling av pasienter rapportere bruken til Norsk pasientregister. Målet er at den unødvendige bruken av stråling i helsevesenet skal gå ned og at pasientene får riktig stråledose…

  • Det er store forskjeller på hvor høye stråledoser pasientene får når de tas bilde av ved norske sykehus, viser ny rapport. Enkelte sykehus har gitt pasientene for mye stråling i over 12 år.

  • Det klart største bidraget til den gjennomsnittlige stråledosen kommer fra den naturlige gassen radon i inneluft. Medisinske undersøkelser står for den største dosen fra menneskeskapte kilder.

  • Partnerne i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) signerte i dag avtalen om forskningssamarbeid. 

Dokumenter