Søkeresultat for stikkord "Stråling" (15 treff)

Nyheter

  • Myndighetene vil følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som nå testes ut i Kongsberg og Oslo. Den nye teknologien vil trolig tas i full bruk etter 2020. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig med den kunnskapen …

  • Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg er et godt initiativ for å redusere unødvendige undersøkelser av deg som pasient.

  • Statens strålevern mottok 28. august melding om at radioaktive strålekilder på NTNU var borte. Kildene var lagret i en safe, og ble borte i forbindelse med en flytteprosess. Det er svært lav risiko for helseskadelig stråling fra kildene.

  • Strålevernet gjennomførte 721 tilsyn i perioden 2012-2016, 303 av disse foregikk hos virksomheten. 

  • Vi har gjort en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevernrelaterte temaer.

  • Denne helgen deltar Strålevernet i et internasjonalt møte i Fukushima i Japan for å drøfte status for rehabiliteringsarbeidet etter kjernekraftulykken for snart fem år siden. Flere stråleverndirektører i Europa deltar.

  • Denne uken samles eksperter verden over i Barcelona for å drøfte radioaktivitet  i miljøet.

  • Kardiologer er den yrkesgruppen som mottar mest stråling i helsevesenet. Strålevernet har nå satt i gang tilsyn for å følge opp denne stråleutsatte gruppen.

Høringer og tillatelser

  • Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. Høringsfristen var 1. oktober 2009. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettside . Denne saken er ferdig behandlet gjennom kgl. …

Dokumenter