Søkeresultat for stikkord "Stråling i industri og forskning " (34 treff)

Artikler

 • Med en åpen radioaktiv kilde, mener vi et radioaktivt stoff i form av gass, væske eller fast stoff som ikke er innkapslet. Åpne radioaktive kilder har mange bruksområder, og enkelte bruksområder er underlagt krav om godkjenning etter § 8 i…

 • Verksemder som brukar strålekjelder som etter strålevernforskrifta § 12 er meldepliktig eller eventuelt etter krav som er sette i godkjenningane til den enkelte verksemda, må sende melding til Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (D…

 • Det finnes en rekke typer mobilt måleutstyr som anvender ioniserende stråling i form av røntgen-, gamma-, nøytron, alfa- eller betastråling. Felles for denne type måleutstyr, er at man utnytter den informasjonen som ligger i ulike stoffers evne til å…

 • Industriell radiografi er en metode for å undersøke et objekts materialegenskaper uten å endre eller ødelegge selve objektet. På engelsk kalles denne metoden for Non Destructive Testing (NDT).

Nyheter

Skjemaer

 • I henhold til forskriftens § 8 r) skal forhandlere av ioniserende strålekilder godkjennes av Statens strålevern. (kat. R)

 • Skjema som kan benyttes ved søknad om bestrålingsvirksomhet ved bruk av blodbestrålingsanlegg.

 • All bruk av kapslede radioaktive strålekilder med aktivitet større enn 2 x 106 unntaksgrensen i strålevernforskriftens vedlegg krever godkjenning i henhold til § 8 bokstav m). Dette gjelder uansett bruksområde for kilden, med mindre bruken ikke er dekket opp av andre bruksområder som også krever godkjenning (f.eks. industriell radiografi eller loggevirksomhet).

 • Bruk av åpne radioaktive kilder til sporundersøkelser utenfor laboratorium krever godkjenning fra Statens strålevern i henhold til forskriftens § 8 bokstav l). I slike undersøkelser brukes radioaktivt sporstoff til kartlegging av dynamiske egenskaper eller lekkasjetesting utenfor laboratorium. Eksempler på dette er grunnvannsundersøkelser, lekkasjetesting av rørsystemer og offshoreundersøkelser for kartlegging av strømningsforhold i oljereservoar.

 • Loggevirksomhet, dvs. bruk av strålekilder til kartlegging av strukturer rundt borehull, krever godkjenning fra Statens strålevern i henhold til forskriftens § 8.

 • Forskningsmessig strålebruk vil særlig være aktuelt på større forskningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, samt andre større virksomheter med forskningsaktiviteter der det brukes stråling i flere laboratorier og til flere formål. Krav om godkjenning gjelder all bruk av ioniserende strålekilder i forskningssammenheng, som bruk av åpne radioaktive kilder, kapslede radioaktive kilder, røntgenapparater o.l. Krav om godkjenning gjelder ikke bruk av ioniserende stråling i undervisning eller rutinemessig analyse.

 • Både virksomheter som skal utøve industriell radioagrafi og virksomheter som skal utføre vedlikehold av radiografiutstyr er underlagt krav om godkjenning under § 8 bokstav a) i forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Dokumenter