Søkeresultat for stikkord "Strøm og høyspent" (12 treff)

Artikler

Nyheter

  • Nettselskapene får stadig oftere spørsmål om magnetfelt nær høyspentanlegg. Strålevernet har i samarbeid med NVE utarbeidet en veileder som redegjør for nettselskapenes oppgaver og plikter når det gjelder opplysninger om magnetfelt.

Dokumenter