Søkeresultat for stikkord "Tilsyn" (90 treff)

Artikler

Nyheter

  • Strålevernet gjennomførte 721 tilsyn i perioden 2012-2016, 303 av disse foregikk hos virksomheten. 

  • De neste ukene gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om bedrifter har systemer for å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

  • Under en tilsynsrunde i Stavanger, Sandnes, Trondheim og Kristiansund fant Strålevernet 18 avvik hos 10 virksomheter som bruker laser og intens pulset lys (IPL) i kosmetisk behandling.

  • Strålevernet og den rumenske strålevernsmyndigheten (CNCAN) deltok 19.–21. januar i en felles workshop om planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn av blant annet sykehus, radioaktive kilder og forskningsreaktorer. Kurset ble holdt av …

  •   Denne uken kontrolleres opp mot 700 virksomheter innen hotell, servering og næringsmiddelindustri. Tilsynsmyndighetene skal sjekke om kravene til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt.

  • 8 av 10 solstudioer informerer om 18-årsgrense, viser tilsyn kommunene og Strålevernet har utført.

  • Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens milj…

  • Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

  • 29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på nors…

Dokumenter