Søkeresultat for stikkord "Utslipp og avfall" (21 treff)

Artikler

  • Akutt radioaktiv forurensning innebærer at den oppstår plutselig, og er som regel oppstått pga. atomhendelser eller ulykker hvor det er forurensning av radionuklider som kan være til skade eller ulempe for mennesker, miljøet, eller viktige samfunnsin…

  • Produsert vatn

    (15.02.2015)

    Ved produksjon av olje og gass følgjer det med formasjonsvatn frå reservoaret. Vatnet blir kalla produsert vatn og inneheld små mengder naturleg eksisterande radioaktive stoff som har leke ut frå berggrunnen.

  • Radioaktive kjelder blir nytta i fleire samanhengar i samband med petroleumsverksemd. Når desse kjeldene ikkje lenger skal brukast, blir dei sleppte ut i sjøen eller behandla som avfall.

  • Ved produksjon av olje og gass, følger det med formasjonsvann fra reservoaret. Dette vannet inneholder små mengder naturlig forekommende radioaktive stoffer og kan, blant annet som følge av endringer i trykk og temperaturforhold, føre til at det dann…

  • Det finnes flere kilder til radioaktiv forurensning i norske land- og havområder. Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den kilden som har hatt størst konsekvenser for Norge.

Nyheter

Skjemaer

Dokumenter