Tannrøntgen

Tannrøntgen omfatter alt fra enkelt røntgenapparatur som tar bilder av noen få tenner om gangen (intraoral røntgen), til røntgenapparater som kan ta panoramabilder og gjøre tredimensjonale rekonstruksjoner av hele kjeven.
Tannrøntgenundersøkelser gir generelt lave stråledoser til pasient, og sannsynligheten for stråleskader er svært lav. Tannrøntgenundersøkelser utføres imidlertid hyppig og mange av pasientene er barn. Det er derfor viktig at tannklinikkene har gode strålevernrutiner og ikke tar røntgen unødig.
  • Oversikt over tannrøntgenapparater

    Oversikt over tannrøntgenapparater

    Her finner du en oversikt over de vanligste typene av tannrøntgenapparater som brukes i Norge og eksempler på hvordan de brukes. Vanlig tannrøntgen gir de laveste dosene til pasient, mens Cone Beam CT gir generelt de høyeste dosene.

    Les mer »