Radioaktivitet i store rovdyr

Tilbake

Publisert 08.10.2013, oppdatert 21.12.2018 11:23

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet, Rovdyr

Ulv, jerv, gaupe og bjørn får i seg radioaktivt cesium gjennom føde. Slik overføres radioaktiv forurensning til toppen av næringskjeden. De høyeste nivåene av cesium-137 i rovdyr finnes i områder med mye radioaktivt nedfall, samt der det finnes tamrein eller villrein. Overvåkningen viser en nedadgående trend.

Gaupe i Langedrag naturpark. Foto: Andreas Tille (Wikimedia Commons)

Gaupe i Langedrag naturpark. Foto: Andreas Tille (Wikimedia Commons)

Radioaktivt cesium overføres i næringskjeden fra byttedyr til rovdyr. I områder med mye radioaktiv forurensning er de høyeste nivåene i de store rovdyrene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følger den radioaktive utviklingen i gaupe, ulv, jerv og bjørn i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Resultatene fra overvåkningen viser en nedadgående trend.

Gaupa spiser mye reinsdyr når det er tilgjenglig. I forurensede områder kan reinsdyr inneholde mye radioaktivt cesium og følgelig får gaupa høyere verdier i disse områdene. Det samme mønsteret ser vi hos jerv.

Norges ulvebestand befinner seg for det meste langs svenskegrensen i Sør-Norge, et område som ikke har fått spesielt mye radioaktivt nedfall. Bjørnen har et noe mer variert kosthold enn de andre rovdyrene, og spiser mye planter og bær i tillegg til kjøtt og ligger i hi om vinteren. Dette er grunnen til at vi generelt ser noe lavere nivåer av radioaktivt cesium i bjørn enn hos de andre store rovdyrene.