Radioaktivitet i tang

Tilbake

Publisert 05.10.2013, oppdatert 18.07.2019 14:08

Stikkord: Radioaktivitet i marint miljø, Radioaktivitet i miljøet

Tang brukes som en indikator for hvor mye radioaktiv forurensning som finnes i norske farvann. Konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i tang langs norskekysten viser en nedadgående trend.

Tang som indikator

Blæretang og andre brunalger akkumulerer technetium-99, og disse blir derfor mye brukt som indikator for technetium-99 i sjøvann. Vi følger også nivåene av cesium-137 og plutonium-239+240 i tang. Innsamling av tang gjennomføres rutinemessig langs hele norskekysten og på Svalbard.

Kilder til radioaktivitet i tang

Utslippet av technetium-99 fra Sellafield-anlegget i Storbritannia økte på midten av 1990-tallet og forble relativt høyt frem til 2003-2004. Da ble det tatt i bruk en ny renseteknikk som reduserte utslippet av technetium-99. Denne økningen og reduksjonen gjenspeiles tydelig gjennom technetium-99-innholdet i tang fra norskekysten. Det tar noen få år før utslippene til Irskehavet når Norge, og man ser derfor en forsinkelse i utviklingen av nivåene i tang langs norskekysten.