Informasjon til forhandler og importør av solarium

Tilbake

Publisert 18.09.2013, oppdatert 09.04.2019 12:29

Stikkord: Solarium

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Det fremgår av strålevernloven og strålevernforskriften. Det stilles en rekke krav som du som forhandler/importør av solarier i Norge må oppfylle.

Hvilke krav må jeg oppfylle som forhandler/importør?

Krav til bruksanvisning

Bruksanvisning på norsk skal følge med hvert solarium, og innholdet skal være i tråd med strålevernforskriften og Europastandarden EN 60335-2-27. Bruksanvisningen skal gi tydelig informasjon om korrekt bruk av apparatet. I tillegg skal den informere om at ingen andre enn den som skal bruke solariet, spesielt ikke barn, kan være tilstede når solariet er slått på. Videre skal bruksanvisningen inneholde anbefalte solingstider. Se Veileder til solarieforhandlere og importører for mer detaljert oversikt over hva bruksanvisningen må inneholde.