Bruk av solarium

Tilbake

Publisert 21.10.2015, oppdatert 05.03.2019 11:13

Stikkord: Solarium

Det er vesentlige forskjeller på å sole seg i solarium og i naturlig sol. UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge. Målinger har også vist store forskjeller i styrken fra ett solarium til et annet. Strålingen fra solarier er annerledes enn fra solen.

Strålingen i et solarium er mye sterkere enn sola i Norge. Foto: DSA.

Strålingen i et solarium er mye sterkere enn sola i Norge. Foto: DSA.

Norske solarier gir omtrent seks ganger mer UVA enn Oslos sommersol og dobbelt så mye UVB. UVA gir en rask brunfarge, men bidrar ikke til å herde eller beskytte huden mot senere UV-eksponering. Det er UVB som bidrar til å herde huden slik at den tåler mer sol. I et solarium soler du hele kroppen på en gang, mens du ute i solen kun soler maksimalt halve kroppen av gangen.

18-års aldersgrense og alderskontroll

Siden 1. juli 2012 har det ikke vært lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge. 18-årsgrensen ble innført fordi soling i solarium øker risikoen for hudkreft, og risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Fra og med 1. januar 2017 må alle virksomheter som tilbyr solarium ha et system for alderskontroll som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene. Enten heltidsbetjening/delvis betjening, elektronisk adgangskontroll, eller en kombinasjon av disse to, må benyttes.  

Nytt krav om informasjon til solariekunder

Fra 1. januar 2015 gjelder et krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk». Vi har i den forbindelse utarbeidet en informasjonsbrosjyre, der solariekunden bl.a. bestemmer sin egen hudtype ved å svare på noen enkle spørsmål, for så å lese om relevante risikofaktorer ved solariebruk for sin hudtype. Man svarer på disse spørsmålene ved selv å krysse av for rett svaralternativ; solarievirksomheten får ikke tilgang til svarene.

Du som solariekunde skal altså få denne brosjyren, enten i papirversjon eller i en elektronisk løsning, av ditt solstudio. Solstudioet kan også formidle informasjonen gjennom et annet medium, f.eks. video, dersom de ønsker det, så lenge informasjonen er lett tilgjengelig for den enkelte kunde.

Hudkreft

Norge er i verdenstoppen når det gjelder den alvorligste hudkreftformen melanom (føflekkreft). I 2015 ble det registrert 2001 nye tilfeller av melanom og 1884 nye tilfeller av plateepitelkreft, som er mindre farlig. I tillegg anslås det årlig 20.000 nye tilfeller av basalcellekreft, som er en mindre farlig form for hudkreft. En utfordring i Norge er at mange gjerne vil ha mest mulig sol når solen endelig kommer og i tillegg bruker solarium.

Vi anslår at 95 prosent av alle føflekkreft-tilfellene skyldes solen, basert på tall fra de nordiske kreftregistrene.

Les mer om andre effekter av soling: Sol og helseeffekter av UV

Anbefalinger ved solariebruk

Det er internasjonal enighet om noen personer bør frarådes å bruke solarium. Dette gjelder de som:

 • Ikke blir brune, eller ikke blir brune uten å bli brent når de soler seg ute
 • Er solbrente
 • Har hudkreft eller har hatt tidligere, eller de som har familie som har eller har hatt hudkreft
 • Har mange fregner
 • Har et stort antall eller unormale føflekker eller pigmentflekker, dvs. mer enn 16 stk. som er 2 mm eller mer i diameter. Med unormale føflekker menes det usymmetriske føflekker som er større enn 5 mm i diameter, og som har ujevn pigmentering/farge og ujevn kant.Har naturlig rødt hår
 • I barndommen har hatt hyppige og alvorlige solforbrenninger
 • Bruker fotosensibiliserende medisiner

Dersom du allikevel ønsker å ta sol, anbefaler vi at du:

 • Følger anbefalte solingstider og alltid starter med en kort solingstid (ca. 5 minutter)
 • Sjekker at solariet er merket med «UV-type 3»
 • Alltid bruker beskyttelsesbriller
 • Fjerner kosmetikk før du tar sol
 • Alltid følger anbefalt solingstid, eksponeringsintervall (hvor ofte du soler deg) og avstand fra lampen
 • Heller tar kortere solingstid fremfor å bruke solkrem
 • Venter minst 48 timer mellom hver gang du tar sol
 • Ikke soler deg ute og inne på samme dag
 • Beskytter eller dekker til følsomme hudområder, slik som arr, tatoveringer og genitalier
 • Oppsøker lege eller annen medisinsk ekspertise dersom vedvarende hevelser, klumper eller sår oppstår, eller hvis pigmenterte føflekker forandrer seg

Plakat med advarsel ved solariebruk (PDF). 

Ikke solarium før sydentur

Å ta solarium bidrar først og fremst til brunfarge, fordi mengden UVA-stråling er så stor. Det sørger i mindre grad for å herde huden, slik mange opplever at naturlig sol herder huden over en sommer. Det er UVB-strålene som bidrar til herding av lys hud, først og fremst ved å gjøre huden tykkere. Dette tar noe tid. Og for lyse hudtyper er det denne herdingen, og ikke brunfargen, som beskytter huden mot videre soling. Det er derfor lite hensiktsmessig å ta solarium for å herde huden rett før en sydentur. Solarium utsetter kroppen for en stor dose sterke stråler, som øker risikoen for skader. Husk også at man soler hele kroppen på en gang i et solarium, mens ute soles bare halvparten eller mindre av kroppen om gangen.

Tillatte rør og solarier

I Norge er det kun solarier klassifisert som UV-type 3 som er tillatt for kosmetisk bruk, og solariene skal være publisert på Strålevernets solarieoversikt.

Det er kombinasjonen av solariemodell og de rør/lamper som står i, som klassifiseres som UV-type 3. Det er derfor viktig at solariet har rørtyper og lamper som spesifisert for modellen.