Radonlaboratoriet

Tilbake

Publisert 26.09.2013, oppdatert 20.12.2018 15:08

Stikkord: Laboratoriene, Radonlaboratoriet

Radonlaboratoriet utfører radonmålinger for å innhente data slik at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan være en sentral rådgivende fagmyndighet. Laboratoriet har nylig utført radonkartlegginger på Svalbard og Jan Mayen og i nye boliger bygget med forebyggende tiltak mot radon. Rapporter finner du under publikasjoner til høyre på siden.

Foto: DSA.

Foto: DSA.

Radonmåling i inneluft

I større prosjekter benytter Radonlaboratoriet sporfilmer til å måle radonkonsentrasjonen i luft. Radongassen diffunderer inn i detektoren gjennom utettheter mellom topp og bunn av detektoren. Inne i detektoren finnes en plastbrikke som det vil lages spor i når energirike alfa-partikler fra radon og radondøtre treffer den. Disse sporene blir synlige etter en kjemisk etseprosess og telles automatisk med et mikroskop. Sportettheten gir et mål for radonkonsentrasjonen i måleperioden. Radon kan også måles med elektroniske instrumenter, men husk å måle i minimum to måneder om du skal sammenligne måleresultatet med grenseverdi.

Radonmålinger tilbys kommersielt av en rekke firmaer. Ønsker du selv å måle radon i din bolig bør du lese mer her: Måling av radon i boliger

Prøvetaking av vann til urananalyser. Foto: DSA.

Prøvetaking av vann til urananalyser. Foto: DSA.

Måling av naturlig radioaktivitet i vann

Naturlige radioaktive stoffer som dannes i bakken kan transporteres både med luft og vann og laboratoriet analyserer vannprøver for blant annet uran, polonium og radon. DSA tilbyr radonanalyser av vann, les mer om radon i vann og bestill prøvesett her.