Varsel og målinger av UV fra sola

Tilbake

Publisert 20.06.2017, oppdatert 21.12.2018 13:44

Stikkord: Sol og UV

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ansvaret for å måle UV i Norge, og administrerer målestasjoner for UV på ulike steder i landet. Hensikten med målingene er å vurdere helse- og miljømessige konsekvenser av UV-klimaet og for at Meteorologisk institutt og NILU kan utarbeide UV-varsler.

UV-nettverk

Det norske UV-nettverket, UV-nett, er et målenettverk for overvåking av naturlig ultrafiolett (UV) stråling i Norge og har vært i drift siden 1996. Det inngår i alt 9 målestasjoner i Norge – fra Grimstad i sør til Ny-Ålesund i Nord. Plasseringen er valgt for å gi størst mulig breddegradsdekning og topografisk variasjon, og nettverket dekker områder som er representative for landbruk (Kise), har høy befolkningstetthet (Oslo) og høyt antall soltimer i løpet av sommermånedene (Landvik). Dataene legges fortløpende ut på våre nettsider, og er utgangspunktet for UV-varslene som utarbeides av Meteorologisk Institutt og NILU.

UV-data skal være fritt tilgjengelig for forsknings- og informasjonsformål. Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet finansierer nettverket. Det drives av DSA og Miljødirektoratet, gjennom Norsk Institutt for luftforskning. Det overordnede faglige og administrative ansvaret for nettverket ligger hos DSA.

  • Dagens UV-indeks  
    Ved å gå inn på linken ser du dagens maksimale UV-indeks målt ved de ni målestasjonene i det norske UV-nettverket. Klikk på navnet til en målestasjon for å se dagens målinger fra denne stasjonen.

Hvorfor måler vi UV?

Nettverkets oppgave er å fremskaffe UV-målinger av høy kvalitet som er relevante for vurderinger av helse- og miljømessige effekter av naturlig UV-stråling og av eventuelle endringer over tid.

  • Helsemessige effekter av UV
    De vanligste akutte helseskadene forbundet med UV-stråling er solforbrenning og snøblindhet (hornhinnebetennelse). Blant kroniske helseskader er grå stær (katarakt) og hudkreft. I Norge får nesten 10 000 personer hvert år en form for hudkreft. En stor andel skyldes eksponering av sol.
  • Miljømessige effekter
    Et annet viktig mål er å kunne påvise eventuelle systematiske endringer i UV-klimaet over tid. Målenettverket gir kunnskap om faktiske UV-nivåer og gjør det mulig å sammenligne UV-strålingen på ulike steder i landet og over tid. Eksempelvis har forskere sett at for arktiske forhold er varierende UV-nivå en begrensende vekstfaktor for mikroorganismer i vann.

Her finner du mer informasjon om målenettverket.

UV-varsel

Det gis daglige UV-varsler som viser forventet UV-indeks for ulike steder i Norge og feriemål i utlandet. Ved å sjekke UV-varsel og følge gjeldende råd om solbeskyttelse, kan du unngå å bli brent og redusere risikoen for helseskader.

Prognoser for UV-stråling oppgis som UV-indeks og er et mål på hvor intens UV-stråling fra solen vi kan forvente. Jo høyere UV-indeks, desto sterkere stråling. Og jo høyere UV-stråling, desto større behov for solbeskyttelse. Indeksen avhenger av flere faktorer: Hvor høyt på himmelen solen står, tykkelse på skydekket, ozonlagets tykkelse og refleksjonen fra snø.

Meteorologisk institutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU) er ansvarlig for å gi daglige UV-varsler innenlands og for utvalgte feriesteder i utlandet.

Hva betyr UV-varslene for deg?

Tabellen gir en oversikt over UV-indeks, styrke og anbefalt solbeskyttelse.

Sjekk UV-varsel der du er

yr.no Hvor mye UV-stråling er det ventet i Skandinavia de neste 3 dagene
NILU UV-varsel for Norge og feriesteder i utlandet
det finske meteorologiske institutt Kart over Europa som viser prognoser for UV-indeks
   
SMS-varsel Send UV sted til 1963 (Feks UV Kristiansand)
Tjenesten koster kr 3,- per melding
App Appen «Min soltid» fra Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige forteller deg hvor lenge du kan oppholde deg i solen uten å bli brent.
Sol-appen hjelper deg å beregne soltid og gir deg fakta om blant annet sol og D-vitamin, UV-stråling og UV-indeks