DSAs EØS-samarbeid

Tilbake

Publisert 11.04.2018, oppdatert 11.04.2019 10:51

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har siden 2009 deltatt i EØS-samarbeidet. DSA har gjennomført fire prosjekter, to i Romania (2009-2011 og 2014-2017), ett med Bulgaria (2009-2011) og ett med Slovakia (2015-2017).

Flere av prosjektene har blitt gjennomført i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Hensikten med prosjektene er å styrke myndighetenes arbeid på en rekke områder, blant annet strålevern, kjernesikkerhet, ikke-spredning, beredskap og håndtering av radioaktivt avfall. Det har blant annet blitt gjennomført to store internasjonale beredskapsøvelser, risikoanalyser for ulykker og det er blitt utviklet sikkerhetsdokumenter. Mye av erfaringene av prosjektene vil gjennom IAEA bli gjort tilgjengelig for alle IAEAs 168 medlemsland.

Det er laget to filmer, en om prosjektene med Romania som ble gjennomført 2009-2011 og en om prosjektet i 2013-2017:

 

Om EØS

EØS-avtalen omfatter EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa, men også å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Støtten er fordelt på prioriterte samfunnsområder, blant annet miljøsektoren, sivilt samfunn, forskning og innovasjon, justissektoren og helse.

EØS-midlene går til EU-land i Øst- og Sør-Europa. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten.