Dosimetrilaboratoriet

Tilbake

Publisert 09.10.2013, oppdatert 15.02.2019 10:52

Stikkord: Laboratoriene, Dosimetrilaboratoriet

Dosimetrilaboratoriet på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal dekke vårt nasjonale dosimetri behov innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstjenester og er det eneste i sitt slag i Norge. Vi tar også måleoppdrag i referansedosimetri, dosimetrirevisjoner og skjermingsmålinger.

Dosimetrilaboratoriet ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Foto: DSA.

Dosimetrilaboratoriet ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Foto: DSA.

For å sikre høy kvalitet inngår laboratoriet i et verdensomspennende nettverk av Sekundær Standard Dosimetri Laboratorier (SSDL) og i et europeisk nettverk av nasjonale kalibreringslaboratorier EURAMET. Vår virksomhet er kvalitetssikret og har godkjenning under CIPM MRA. Har din virksomhet behov for å kalibrere dosimetre (referanseinstrumenter), kan du bestille kalibrering hos oss.

En av de norske normalene for absorbert dose til vann og for kerma til luft.

En av de norske normalene for absorbert dose til vann og for kerma til luft.

 

Omfanget av strålebruk i Norge per år:

  • 5 millioner røntgenundersøkelser
  • 50 000 undersøkelser ved hjelp av radionuklider   
  • 15 000 strålebehandlinger
  • 7000 arbeidere innen ioniserende stråling

Behandlingskilder i sykehus:

  • 40 kliniske akseleratorer og 4 brachyterapi kilder

 

 

Kontakt:
Bestillingsskjema: lenke 
Per Otto Hetland.
E-post: dsa@dsa.no eller telefon 67162500

Dosimetrilaboratoriets sporbarhet i sine kalibreringstjenester.
Dosimetrien er sporbar til primærlaboratorier i Paris (BIPM), i Delft (VSL) og i Braunschweig (PTB).

Nasjonalt kalibreringslaboratorium
Justervesenet har utpekt SSDL til å ha normaler for Gy, Sv og Bq for å dekke behovet for kalibreringer i Norge innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern.

Dosimetrilaboratoriet benytter CIPM MRA logo fordi vi tilfredsstiller krav til nasjonalt laboratorium.

Dosimetrilaboratoriet er medlem av EURAMET på området ioniserende stråling.

 

Hvis du vil lese mer om: