Avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen

Tilbake

Publisert 14.10.2013, oppdatert 24.01.2014 13:25

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Ikkespredingsavtalen (Non-Proliferation Treaty, NPT) har som mål å stoppe spredningen av atomvåpen, fremme fredelig bruk av kjerneenergi og fremme nedrustning.

Den anerkjenner alle staters rett til fredelig utnyttelse av kjerneenergi forutsatt at dette skjer under kontroll av IAEA, og den forplikter alle stater til å stanse atomvåpenkappløpet, ruste ned og forhandle om en nedrustningsavtale.

Ikkespredningsavtalen skiller mellom de anerkjente atomvåpenstatene (USA, Sovjet/Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina), og ikke-atomvåpenstatene (alle andre stater).

Avtalen forbyr ikke-atomvåpenstatene å skaffe seg atomvåpen, mens de er midlertidig tillatt i atomvåpenstatene som på sin side har forpliktet seg til ikke å spre atomvåpen til andre stater. De eneste land i verden som ikke er medlemmer av avtalen er Pakistan, Israel og India. Nord-Korea var medlem, men trakk seg fra avtalen i 2003.