Utstyr for avlesning av dosimetere

Tilbake

Publisert 01.11.2013, oppdatert 03.05.2017 11:21

Stikkord: Persondosimetri

Persondosimetrene som benyttes er termoluminescens dosimetre (TLD) fra Harshaw. Dosimetrene avleses i to Harshaw modell 6600 lesere.

Harshaw

Harshaw

Materialet som brukes til TLD har den egenskapen at ved bestråling vil en del av den absorberte energien bli lagret i materialet. Denne energien er relatert til stråledose og frigjøres ved oppvarming av TL materialet. Ved avlesning av dosimetrene i leseren frigjøres den lagrede energien ved oppvarming av materialet til 280°C. Den frigjorte energien sendes ut i form av lys som gir en karakteristisk glødekurve. Mengden lys som sendes ut er proporsjonal med den absorberte energien. Den utsendte lysmengden detekteres og gir et mål på mottatt stråledose.

Persondosimeteret består av et dosimeterkort som blir plassert i en holder. I dosimeterkortet er det montert to TLD-100 krystaller, som er det aktive dosimetermaterialet. Når dosimeterkortet plasseres i holderen, vil de to dosimeterelementene i kortet bli plassert under to forskjellige filtre.

Avlesningen fra det ene dosimeterelementet angir dosen fra gjennomtrengende stråling (Hp[10]), mens avlesningen fra det andre dosimeterelementet angir dosen fra ikke-gjennomtrengende stråling (Hp[0,07]). Hp[10] tilsvarer dosen fra gjennomtrengende stråling til dypereliggende organer i kroppen. Dybdedosen refererer til et målepunkt 10 mm inne i kroppen, og representerer et anslag over den effektive dosen. Hp[0,07] representerer dosen til det ytterste hudlaget fra ikke-gjennomtrengende stråling.

Hp[10] og Hp[0,07] relateres til henholdsvis helkroppsdosegrensen på 20 mSv per år og huddosegrensen på 500 mSv per år.