Kart og data - radon

Tilbake

Publisert 08.11.2013, oppdatert 21.12.2018 13:12

Stikkord: Radon

Flere typer kart og data kan benyttes for å vurdere hvor radonutsatt et område er. I boksen under finner du lenker til temasider som kan være av interesse.

 
Lenker til kart og data:

Kommunekartlegginger -  radon

I perioden 2000–2003 ble det gjennomført radonmålinger i rundt 37 000 utvalgte boliger i 158 kommuner. Kartleggingene var et samarbeid mellom daværende Statens strålevern og den enkelte kommune.
Resultatet er oppsummert i to samlerapporter:

I kartet under kan du få informasjon om antall målinger, gjennomsnittlig radonverdi og andel over 200 Bq/m3 for enkelte kommuner gjennomført i disse to kartleggingene. Kartet kan ikke brukes til å vurdere radon i enkeltboliger eller mindre områder.

 

Artikkelen fortsetter under kartet.

En rekke kommuner har i ettertid utført radonkartlegginger på egenhånd. For informasjon om disse må du ta direkte kontakt med kommunen.

Vil du vite mer?

Ytterligere og mer detaljert informasjon om hvordan man kan vurdere hvor radonutsatt et område er, kan du finne på vår nettside om radon og arealplanlegging.