Effektivt strålevern

Tilbake

Publisert 21.01.2014, oppdatert 21.12.2018 13:34

Stikkord: Røntgen, Radiologi

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) arbeider for et effektivt strålevern for både pasienter, pårørende, befolkningen og arbeidstakere.

DSA på tilsyn.

DSA på tilsyn.

Oppgaver:

  • Regelverksutvikling, gi ut generelle anbefalinger og veiledninger innen strålevern og strålebruk til personell, pasienter og befolkningen.
  • Godkjenne virksomheter som bruker stråling.
  • Føre tilsyn, inspisere, gjøre vurderinger, informere og gi råd til virksomheter som bruker stråling.
  • Nasjonal oversikt over typiske doser til pasienter for vanlige røntgen- og CT-undersøkelser.
  • Ha overvåking av stråledoser til personell som arbeider med stråling.
  • Følge med på trender innen strålebruken og øke kompetansen hos brukerne på strålevernområdet.
  • Nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid med andre strålevernsmyndigheter og strålevernsorganisasjoner.