Informasjon om straum- og høgspentanlegg

Tilbake

Publisert 17.12.2013, oppdatert 10.09.2019 13:24

Stikkord: Strøm og høyspent

Her finn du ei oversikt over kven som informerer om kva når det gjeld straum- og høgspentanlegg.

Kor kan eg få informasjon om straum- og høgspentanlegg?

  • Det er netteigar som eig høgspentlinjer og transformatorer, og det er netteigar som skal svare på spørsmål om kva for verdiar som gjeld ved dei adressene det er snakk om.
  • Utredningsnivå for oppføring av skoler, barnehager og boliger 
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) svarer på spørsmål om utbyggingar av nye høgspentanlegg.
  • Direktoratet for strålevern og atomtryggleik gjev generell informasjon, råd og rettleiing om helsespørsmål knytte til høgspentlinjer og transformatorar.
  • Kontakt fastlege eller Helsedirektoratet dersom du opplever eller har spørsmål om helseplager.
  • Kommunen din kan svare på spørsmål knytte til arealplan, byggesøknadar med meir.

Strålevernet utfører ikkje målingar, men det finst fleire konsulentfirma som tilbyr dette.

Meir informasjon finn du i brosjyren Bebyggelse nær høyspentanlegg.