Hva er CT?

Tilbake

Publisert 14.09.2018, oppdatert 14.09.2018 10:12

Stikkord: Radiologi, Røntgen

CT står for computed tomography (dataassistert snittfotografering) og er et viktig diagnostisk hjelpemiddel innen medisin. En CT undersøkelse fremstiller tynne tverrsnittbilder av kroppen ved bruk av røntgenstråler.

CT-bilder (Lars Borgen, Vestre Viken, Drammen)

CT-bilder (Lars Borgen, Vestre Viken, Drammen)

Bildeopptaket skjer mens røntgenrøret roterer rundt og sender røntgenstråler gjennom pasientens kropp som ligger på et bord i CT apparaturen. Det skapes et bilde av kroppens strukturer basert på den andelen av røntgenstråler som slipper gjennom kroppens vev. Bløtvev tillater mer røntgenstråler å passere gjennom, mens hardere vev som ben, tillater mindre stråler å trenge gjennom. En datamaskin behandler de innsamlede dataene og rekonstruerer snittbilder av kroppen som videre vises på en monitor. CT-undersøkelser kan gi tre-dimensjonale bilder, mens konvensjonelle røntgenundersøkelser gir to-dimensjonale bilder. Noen ganger brukes intravenøs kontrast i tilknytning til CT-undersøkelsen for å fremstille blodårer og organer tydeligere i bildene.

CT-undersøkelser gir høyere stråledose

En CT-undersøkelse kan gi mer informasjon om kroppens anatomi og patologi, men innebærer også mye høyere stråledoser sammenlignet med konvensjonell røntgen. Dette har resultert i høyere doser for befolkningen grunnet medisinsk diagnostikk. I de nordiske landene har bruken av CT økt betraktelig de siste 20 årene, og i dag utgjør den 80 % av den totale dosen befolkningen får fra medisinsk stråling i Norge.

CT-undersøkelser bør være berettiget

Det er viktig å optimalisere undersøkelsene i forhold til tilstrekkelig bildekvalitet ved lavest mulig stråledose på grunn av mulige senvirkninger ved høye stråledoser i form av arvelig skader og kreft. Internasjonale strålevernsorganisasjoner har fokus på den økende bruken av CT, og at befolkningsdosene stiger. De nordiske strålevernsmyndighetene har lansert et felles nordisk statement som et hjelpemiddel for å sikre at CT undersøkelser som blir utført virkelig er berettiget. Bakgrunnen for uttalelsen er bekymring for den økte bruken av CT. Fordelene med CT som diagnoseverktøy er betydelige, men strålevernsmyndigheten ønsker å påpeke den potensielle risikoen og unngå ubegrunnede CT-undersøkelser.