Konvensjonell røntgen

Tilbake

Publisert 18.01.2014, oppdatert 21.01.2014 08:57

Stikkord: Radiologi, Røntgen

Konvensjonell røntgen er den tradisjonelle metoden for å ta røntgenbilder. Vanlige røntgenundersøkelser er billedtaking av lunger/hjerte, ulike skjelettbilder, urinveisundersøkelser mm.

Konvensjonell røntgen

Konvensjonell røntgen

Antallet konvensjonelle røntgenbilder har blitt redusert de siste årene, mye fordi undersøkelsene gjøres med CT eller MR i stedet.

Røntgengjennomlysning er en form for sanntidsbilder der man kan studere anatomi og dynamiske prosesser, samtidig som bilder kan tas. Vanlige gjennomlysningsundersøkelser på en radiologisk avdeling er undersøkelser av tykk- og tynntarm og angiografier (undersøkelse av blodårer eller blodforsynte organer). Ved gjennomlysningsundersøkelser er det vanlig at man tilfører kroppen et kontraststoff. Denne kontrasten kan bestå av jod (angiografier), barium eller både barium og luft som brukes ved mange tarmundersøkelser. Gjennomlysning er også hyppig brukt ved operasjoner der man trenger veiledning under kirurgiske inngrepet samt ved ulike skopier der utstyret kan navigeres ved hjelp av gjennomlysning.