Trådløse nettverk

Tilbake

Publisert 15.01.2015, oppdatert 21.12.2018 10:53

Stikkord: Mobil og trådløst

Trådløse nettverk finnes nesten overalt i våre omgivelser - hjemme, på kontoret, på skolen, i byer og tettsteder. Nettverket gjør at vi kan kommunisere med hverandre ved hjelp av trådløs teknologi, det gjøres det ved hjelp av radiosignaler.

Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Da strålingen vi utsettes for i utgangspunktet er svært lav, er det ikke hensiktsmessig å kable for å redusere eksponeringen.

Den utstrålte effekten fra sendere for trådløse nettverk måles i Watt (W). Denne er maks 0,1 W fra basestasjon og nettverkskort i PC når det gjelder trådløse nettverk. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Den utstrålte effekten fra sendere for trådløse nettverk måles i Watt (W). Denne er maks 0,1 W fra basestasjon og nettverkskort i PC når det gjelder trådløse nettverk. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Varme fra bærbar pc

Enkelte opplever ubehag av å ha PC-en rett på fanget, da det fort kan bli varmt. Varmen har ingenting med det trådløse nettverket å gjøre, men skyldes rett og slett at PC-en blir varm når den er på. For å redusere oppvarming av fanget, kan man legge en pute, bok etc. mellom fang og PC.

Svært lave nivåer

Et trådløst nettverk sender svært svakt og har en rekkevidde kun opp til et par hundre meter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet utført målinger av elektromagnetiske felt ved rutere, som er basestasjoner for trådløse nettverk. Målingene viser at feltet rundt ruterne er svært svakt og at vi eksponeres for forsvinnende lave nivåer. Verdiene er i gjennomsnitt en hundretusendel av grenseverdien.

I tillegg til ruteren inneholder også PC-en, telefonen, nettbrettet etc. en radiosender. Nivåene vi utsettes for fra denne er også svært lave og krever ikke at man tar forholdsregler. Trådløse nettverk sender alltid med en gjennomsnittseffekt som er lavere enn 0,1 W.