Mammografi

Tilbake

Publisert 03.04.2014, oppdatert 21.12.2018 13:33

Stikkord: Radiologi, Mammografi, Røntgen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene, og brukes til å diagnostisere brystkreft. Røntgenstråler har en viss evne til å trenge igjennom menneskelig vev. Hvor mye av strålingen som kommer igjennom vevet avhenger av vevets sammensetning (muskel, bein, fett) og tykkelse.

Ved mammografi fanges strålingen som kommer igjennom brystet opp av en detektor, som omdanner strålingen til et røntgenbilde (mammogram) av brystet. Brystene består for det meste av kjertelvev og fett, og sykt vev skiller seg lite fra friskt vev. Det er derfor utviklet egne røntgenapparater, mammografiapparater, for å oppnå god kontrast i bildene.

Et mammografiapparat (t.v.) for avbildning av brystkjertelvev (t.h.)  (Foto: DSA (t.v.) og Vestre Viken HF (t.h.))

Et mammografiapparat (t.v.) for avbildning av brystkjertelvev (t.h.) (Foto: DSA (t.v.) og Vestre Viken HF (t.h.))

Er mammografi farlig?

Hver enkelt mammografiundersøkelse gir små stråledoser – mindre enn den naturlige stråling vi utsettes for fra våre omgivelser i løpet av et år. Som ved alle andre undersøkelser med røntgenstråling, utsettes kroppen for strålingen i svært kort tid. For en mammografiundersøkelse kan det dreie seg om fra under ett sekund til noen sekunder. Strålingen blir ikke igjen i kroppen etter at bildet er tatt. Også når man gjentar undersøkelsen regelmessig, for eksempel ved å møte opp til jevnlige screeningundersøkelser, er faren for å rammes av skader på grunn av denne strålingen minimal. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vurderer at fordelene ved å delta i det offentlige Mammografiprogrammet langt oppveier den lille strålingsrisikoen. Rutinemessig mammografiundersøkelser utenfor Mammografiprogrammet krever henvisning fra lege.

Hvordan foregår en mammografiundersøkelse?

Brystet plasseres på en detektorplate. En bevegelig plate presser (komprimerer) brystet mot detektorplaten og holder det i ro den tiden det tar å ta bildet. God og riktig kompresjon er viktig for å få bilder av høy kvalitet og minimere stråledosen til brystet. Ved vanlig mammografi tas som regel to bilder av brystet: Ett der detektorplaten er parallell med gulvet (frontbilde) og et der røntgenapparatet og detektorplaten er stilt noe på skrå (skråbilde). Undersøkelsen utføres av radiografer og bildene tydes av radiologer (leger med spesialistutdanning innen tyding av røntgenbilder).

Mer info: