UV-indeks

Tilbake

Publisert 11.03.2016, oppdatert 21.03.2016 12:59

UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra solen er. Høyere UV-indeks betyr sterkere stråling.

Nær ekvator kan den komme opp i 15 og ekstreme nivåer opp mot 20 er registrert i høyfjellet nær ekvator. UV-indeks opp mot 9 er typisk for sommer i Spania. Sommerstid i Norge ligger UV-indeksen ved klarvær mellom 4 og 6 i lavlandet og 6 og 8 i høyfjellet, mens den i januar bare når opp mot 0,5. Lengst i nord kommer UV-indeksen opp mot 3 sommerstid. Nysnø i høyfjellet i Norge i begynnelsen av mai kan på grunn av refleksjonen gi like høy UV-intensitet som i lavlandet midtsommers.

Sammenhengen mellom UV-indeks og risiko for solforbrenning

Sammenhengen mellom UV-indeks og risiko for solforbrenning er avhengig av hudtype. For vinterblek, ubeskyttet hud er risikoen for skader lav ved UV-indeks under 3, moderat mellom 3 og 5, høy mellom 6 og 7, svært høy mellom 8 og 10 og ekstrem for verdier over 11. Om UV-indeksen er 3 eller mer og du har tenkt til å være ute i sola i lengre perioder kan du minske risikoen gjennom å ta pauser fra sola, beskytte deg med klær, solhatt og solkrem. Det er spesielt viktig at barn ikke brenner seg i solen. 

Daglige UV-varsler

For å gi folk mulighet til å forholde seg til solintensiteten på en god måte, presenteres daglige UV-varsler. Disse prognosene angir hvor sterk UV-strålingen forventes å bli midt på dagen. Formålet er at man skal kunne være forberedt og beskytte seg på en best mulig måte. Se mer på sidene om Varsel og målinger av UV fra sola.

Variasjoner i UV-indeks

Det er vanlig å angi UV-indeksen for den tiden på dagen da UV-strålingen er sterkest, sommerstid vil det si rundt kl. 13.00. UV-indeks endres i løpet av dagen og med varierende ozonlag og skyforhold. Variasjoner i UV-indeks følger en årlig syklus, styrt av solhøyden, men variasjoner i skytetthet og ozon kan ha stor innvirkning på enkeltdager. 

Figuren viser hvordan UV-indeks varierer med årstid og med breddegrad.

Figuren viser hvordan UV-indeks varierer med årstid og med breddegrad.